Ny fysioterapibok nærmer seg 10.000 nedlastninger

Ialt tjue forfattere står bak samlingen av kritiske studier innen fysioterapifaget, som er utgitt Open Access.

Publisert Sist oppdatert

Tittelen er Manipulating Practices – A critical physiotherapy reader. Boken ble utgitt 8.januar i år, og hadde nær 6.500 nedlastninger første måned og nesten 10.000 ved utgangen av april. Dette viser den hvordan åpent publisert forskning i Norge kan nå ut til et internasjonalt publikum, skriver Fagsnakk fra forlaget Cappelen Damm.

Manipulating practices er den første vitenskapelige antologien som samler kritiske studier innen fysioterapifaget. Bokens tjue bidragsytere kommer fra seks ulike land, hvorav de fire redaktørene arbeider i New Zealand, Australia, Canada og Norge.

Åpen for alle

Ideen kom fra det internasjonale nettverket Critical Physiotherapy Network. Bokens norske redaktør, Karen Synne Groven, postdoktor ved Institutt for Helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, fortalte på Fagsnakk at en bok publisert som Open Access ville være tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av institusjonstilhørighet.

– I tråd med nettverkets ide om å inkludere de som er interessert, ble det sendt en forespørsel til personer i nettverket om boken, og de som ønsket å bidra som redaktører kunne melde sin interesse, fortalte Groven til Fagsnakk.

Groven mener arbeidet med boken har vært nyttig for nettverket:

– Ved å publisere i bokform kunne vi samle personer i nettverket i et felles prosjekt, der vi kunne skrive sammen. Samtidig kunne vi synliggjøre kritisk forskning innen fysioterapi, og dermed også speile nettverkets fokus, sa Groven.

Powered by Labrador CMS