Sammenheng mellom BMI og bruk av offentlig transport

Britiske forskere har undersøkt sammenhengen mellom fedme og hvordan folk kommer seg til og fra jobb. Viktigste funn var at bruk av offentlig transport ga lavere BMI.

Publisert Sist oppdatert

Studien ble publisert online i British Medical Journal (BMJ) den 19. august. Tittel: “Associations between active commuting, body fat, and body mass index: population based, cross sectional study in the United Kingdom”.

Resultatene viste at kvinner og menn som sykler og går til jobb, eller tar offentlig transport, har lavere kroppsmasseindeks (BMI) og en lavere andel kroppsfett enn de som bruker privat transport, som biler og motorsykler. Disse funnene er robuste, skriver forfatterne.

Lik betydning

De understreker at det viktigste funnet i studien var at effekten ved å bruke offentlig transport var omtrent lik i størrelse og betydning som for de som gikk eller syklet til jobb.

I en fullskala modell, korrigert for andre variabler, var gjennomsnittlig BMI for menn som brukte offentlig transport 1.1 (95 % konfidensintervall 0. 5 - 1.7) lavere enn hos menn som brukte privat transport. Tilsvarende forskjell mellom de som brukte offentlig transport og de som gikk eller syklet, var 1.0 (0. 4 - 1.6) lavere.

I en lederkommentar peker BMJ på at forklaringen kan være at bruk av offentlig transport ofte innebærer å gå eller sykle til nærmeste holdeplass eller stasjon, og eventuelt mellom holdeplasser ved skifte av transportmiddel. De viser til en amerikansk studie, der brukere av offentlig transport gikk 19 minutter i gjennomsnitt som en del av reisen til jobb, og at 29 prosent av de reisende fikk den anbefalte mengden daglig fysisk aktivitet utelukkende på vei til og fra jobb.

Forebyggingsstrategier

Flertallet av britene bruker privatbil til og fra jobb. Målet med denne studien var å undersøke om aktive reisemåter kan være en effektiv strategi for å forebygge fedme og overvekt, og om aktive reisemåter i seg selv er forbundet med objektive og målbare biologiske markører for fedme. Utfallsmålene var BMI og prosentandel kroppsfett.

- Disse funnene kan ha en viktig betydning for transport- og helsepolitikken. Det siste tiåret har andelen briter som går eller sykler til jobb holdt seg på et lavt nivå utenom de store byene. En økt satsing på å få befolkningen til å la bilen stå og gå over til offentlige transportmidler, kan derfor gi en betydelig helseeffekt. Dette argumentet kan det være lettere å få befolkningen til å godta. En slik strategi kan også gi betydelige miljøgevinster, i tillegg til å være en viktig strukturell intervensjon i kampen mot fedme, mener forfatterne.

Studien omfattet 7534 BMI-analyser og 7424 kroppsfett-analyser. Disse ble tatt fra en representativ undergruppe respondenter i den britiske helseundersøkelsen UK Household Longitudinal Study (UKHLS) (n=15.777).

Når det gjelder transportmåter var undersøkelsen basert på selvrapportering og inndelt i tre kategorier: privat transport, offentlig transport og aktiv transport.

Powered by Labrador CMS