Fysioterapeut Tone Krumsvik i Ørsta advarte mot frisklivskutt.
Fysioterapeut Tone Krumsvik i Ørsta advarte mot frisklivskutt.

Frisklivssentral ble spart, men: – Fysioterapi er hele tiden presset

Ørsta kommune foreslo å legge ned frisklivssentralen. Kommunestyret sa stopp.

Publisert

Da kommunestyret i Ørsta kommune i Møre og Romsdal før jul behandlet budsjettet for 2022, lå det et forslag inne fra administrasjonen om å legge ned frisklivssentralen i kommunen.

Frisklivssentraler er en forebyggende helsetjeneste som skal tilby kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevaner. Den er ikke lovpålagt.

– Trange budsjettrammer

Besparelsen ved å legge ned frisklivssentralen i Ørsta ville vært på 373.000 kroner i året.

– Utgangspunktet er trange budsjettrammer som følge av mindre overføringer fra staten. Dette tvinger kommunen til å prioritere og vurdere nødvendig helsehjelp og lovpålagte oppgaver fremfor ikke lovpålagte, sier Kristin Vik, leder for seksjonen for helse- og velferdstjenester i Ørsta kommune, til Fysioterapeuten.

Da 2022-budsjettet ble behandlet i kommunestyret, besluttet lokalpolitikerne å beholde frisklivssentralen. Dermed videreføres en fysioterapistilling i 50 prosent inneværende år. Arbeidet har frem til nå vært rettet mot barn og unge.

Selv om friskliv ble bevart, er det lagt inn generelle kutt i budsjettet for helse- og velferdstjenester i kommunen.

– Konsekvensene er ikke klare ennå, sier seksjonsleder Vik.

Fysioterapeuter reagerte

Fysioterapeut Tone Krumsvik i Ørsta Fysioterapi reagerte sterkt da det ble foreslått å legge ned frisklivssentralen.

– Fysioterapitjenesten har stor pågang av både unge og voksne med ulike typer helseplager som tar kontakt for å søke hjelp. Vi er bekymret for utviklingen dersom forebyggende tiltak og tidlig innsats faller vekk, skrev Krumsvik til kommunen på vegne av de privatpraktiserende fysioterapeutene.

Brevet ble gjengitt av Avisa Møre.

– Mindre kapasitet for allmenn fysioterapi

– Fysioterapi ble ikke utsatt for kutt denne gangen, men er hele tiden presset, sier Krumsvik til Fysioterapeuten.

Hun utdyper:

– Oppjustering av deltidshjemler har aldri vært prioritert, og på grunn av omfordeling av hjemler og kompetanseprioritering i favør barn og psykomotorisk har tjenesten nå cirka 200 prosent mindre kapasitet for allmenn fysioterapi enn for ett og et halvt år siden. Vi er fortsatt tre fysioterapeuter som har ufrivillig deltid. Totalmengden av driftstilskudd er den samme som tidlig 2000-tall, men antall hjemler har minket.

Les også:

Fysioterapeuter kan jobbe for å unngå sparekniven på frisklivssentraler

Fysioterapeuter dominerer ved frisklivssentralene

Fagessay: Frisklivssentralene har kommet for å bli; hvilke følger bør forskningen få for arbeidet i framtiden?

Powered by Labrador CMS