Fysioterapi i et folkehelseperspektiv

Tema for Fysioterapeutens fagutgivelse i 2020 (nr. 8/2020) blir fysioterapeuters rolle i folkehelsearbeid.

Publisert

Som i tidligere fagutgivelser tar vi imot fagartikler, vitenskapelige artikler, fagkronikker, fagessays, bokanmeldelser, sammendrag av studier publisert internasjonalt, samt prosjektsammendrag.

Vitenskapelige artikler og fagartikler må sendes inn senest 15. juni. For andre artikkelsjangere er leveringsfristen 1. september.

Spørsmål, tips og manuskript sendes fagredaktor@fysio.no eller js@fysio.no. Se vår forfatterveileder på www.fysioterapeuten.no for utfyllende informasjon til forfattere.

Artikler med tema fra «arbeid og helse» ønskes også velkommen i denne utgivelsen.  

Vi ser frem til nok en spennende fagutgivelse! 

Powered by Labrador CMS