Ingvild Kjerkol i aksjon under Fysioterapikongressen i 2022

Folkehelsemeldingen lagt frem: Tobakk, kosthold og sosiale ulikheter i helse

– Forskjellene i landet vårt er for store, også innen helse. Vi tar grep som fremmer helse i hele befolkningen, uansett inntekt og bakgrunn, sa helse- og omsorgsministeren.

Publisert Sist oppdatert

Helseminister Ingvild Kjerkol presenterte på pressekonferansen folkehelsetiltak for perioden 2023–2027. Ifølge helseministeren vil de utjevne de sosiale forskjellene i helse.

Tobakk og kosthold

Tobakksbruk og usunt kosthold blir trukket fram som de viktigste årsakene til sykdom og tidlig død, ifølge meldingen. Folkehelsemeldingen fokuserer også på psykisk helse, hvor statsråden sa at det er store sosiale forskjeller.

Regjeringen presenterer en ny tobakkstrategi i folkehelsemeldingen. Kjerkol har ambisjoner om at barn født etter 2010 skal bli tobakksfrie.

– Barn og unge er hovedprioritet. Barn bør være beskyttet mot å bli avhengig av tobakk, og helserisikoene det fører med seg.

Regjeringen vil også sette i gang et arbeid med å se på markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. De vurderer muligheten for forbud mot denne typen markedsføring.

I tillegg peker meldingen på behovet for en gradvis innføring av gratis skolemat. Man mener i folkehelsemeldingen at dette kan være med på å utjevne helseforskjellene.

Psykisk helse

I folkehelsemeldingen blir det også pekt på tiltak rundt psykisk helse og livskvalitet. Undersøkelser viser at ungdom med foreldre med lav inntekt og utdanning oftere sliter psykisk - sammenlignet med de med høyere inntekt og utdanning.

– Dette er urettferdige skillelinjer som denne regjeringen vil gjøre noe med. Det er viktig med brede tiltak rettet mot hele befolkningen for å utjevne sosiale forskjeller. Våre grep skal ha størst effekt for de som trenger det mest, men samtidig være bra for alle, sa Kjerkol.

Før sommeren skal forøvrig regjeringen legge frem en egen opptrappingsplan for psykisk helse.

Kritikk

– Vi hadde ønsket oss en sunn skatteveksling, som gjør sunn mat billigere og usunn mat dyrere, sterkere vern av barn og unge mot markedsføring og daglig fysisk aktivitet i skolen. Det vi får er videre utredning, men regjeringen skal ha ros for nye grep mot tobakk, skriver Frode Jahren fra LHL i en pressemelding.

Også helsepolitisk talsperson for Rødt, Seher Aydar mener helseministeren burde presentert enda mer konkrete tiltak. Og sier folkehelse er mer enn bare røykeslutt, ifølge NRK.

Powered by Labrador CMS