Illustrasjonsfoto: colorbox.com
Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Inaktivitet tar mer enn fem millioner liv årlig

En ny unik studie slår fast at inaktivitet koster mer enn fem millioner menneskeliv årlig.

Publisert

Professor Ulf Ekelund ved Norges idrettshøgskole har bidratt i arbeidet, som nylig er publisert.

På oppdrag fra The Global Observatory for Physical Activity (GoPA) har man innhentet informasjon fra 131 land. Her er det fremskaffet detaljert informasjon om fysisk aktivitet, forskning og helsepolitikk.

-  Vi har laget en profil på hvert enkelt land som vi har kalt et nasjonskort. Kortene er brukervennlige verktøy og inneholder argumenter for fysisk aktivitet og politisk handling. Jeg håper og tror at vår dokumentasjon kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for politikerne slik at de kan sette inn tiltak for å styrke fysiske aktivitet i sine respektive land, sier Ekelund til nih.no.

Her finner du Norges nasjonskort.

Vesentlig risikofaktor

Fysisk inaktivitet er en vesentlig faktor for utvikling av kroniske sykdommer globalt, og dette gjelder både i rike og fattige land. Den globale kartleggingen viser at cirka 30 prosent av befolkningen over 15 år er inaktive. Sørøst-Asia skårer best når det kommer til aktivitetsnivå, mens man blant annet finner USA i andre enden av skalaen.

Forskningstoppen

Forskerteamet bak studien har også sett på folkehelseforskning, helseovervåking og politiske handlingsplaner i de respektive landene. Ved hjelp av flere standard forskningsberegninger har GoPa vurdert vitenskapelig arbeid over hele verden. Norge ligger godt an på dette feltet, men må se seg slått av hva som omtales som «de seks store», nærmere bestemt USA, Australia, Canada, Nederland, Spania og Storbritannia. Disse landene sto for 51 prosent av alle vitenskapelige publikasjoner om fysisk aktivitet og folkehelse i 2013.

Her kan du se nærmere på folkehelsa i hele 131 land.

Powered by Labrador CMS