Kutt i statsbudsjettet kan føre til kraftig FHI-nedbemanning

Kan bli kraftig nedbemanning i FHI

Folkehelseinstituttet varsler at 245 stillinger kan falle bort i en nedbemanning på grunn av mulige kutt i statsbudsjettet.

Publisert

FriFagbevegelse skriver at FHI har fått signaler om kraftige kutt i statsbudsjettet for 2023. Det skjer etter pandemi-uår der FHI har fått store ekstrabevilgninger og ansatt mange nye.

FHI estimerer at de må spare inn 245 millioner kroner i 2022 og 2023. Det betyr at de må kutte rundt 22 prosent av alle ansatte og komme ned på samme nivå som de var på før pandemien.

– Vi skal gjennomføre denne prosessen klokt og ryddig og skal få FHI godt og sterkt ut av den ved å ta de riktige strategiske beslutningene om hva vi skal konsentrere oss om i framtiden, skriver FHI-direktør Camilla Stoltenberg i en melding til de ansatte.

Rundt 70 prosent av kostnadene til FHI er lønn til de ansatte. FHI har laget et anslag på hvordan nedbemanningen kan skje, basert på et nøkternt scenario med tanke på kommende statsbudsjett. Da må FHI nedbemanne med cirka 245 ansatte.

175 ansatte er ventet å slutte gjennom pensjon, generell avgang og midlertidige kontrakter som går ut. Dermed står det igjen 70 årsverk for å nå den anslåtte nedbemanningsbehovet. For å klare dette, lister FHI opp tiltak som intern mobilitet og fleksibilitet, streng rekrutteringskontroll eller -stopp, sluttavtaler og i verste fall oppsigelser. Dette skriver FriFagbevegelse.

Powered by Labrador CMS