Stine Malerød (til venstre) og Kristin Moen Tollefsen forventer reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør.

Forhandlinger 2021

SISTE: Brudd i forhandlingene med KS, Staten og Oslo kommune

Før fristen gikk ut natt til 1.mai, ble det brudd i forhandlingene med KS, Staten og Oslo kommune.

Publisert Sist oppdatert

Kort om forhandlingene

  • 11. april: NHO og LO enige om en lønnsøkning på 2.7 prosent (frontfagsmodellen). Frist 30. april klokken 24:00
  • 14. april: Forhandlingene mellom Unio og Spekter startet. NFF forhandler for 1.750 fysioterapeuter, de fleste ansatt ved norske sykehus.
  • 14. april: Enighet mellom YS og Virke. NFF forhandler for 180 fysioterapeuter
  • 21. april: Forhandlingene med KS starter. NFF forhandler for 2.350 fysioterapeuter
  • 26. april: Forhandlinger med Staten starter. NFF forhandler for 240 medlemmer
  • 5. mai: NFF leverer kravene til årets takstforhandlinger. NFF forhandler for 2.200 fysioterapeuter med driftstilskudd
  • 11. mai: Forhandlingene mellom Unio og Spekter i områdene 10 og 13 starter
  • 25. mai: Mekling i forhandlingene mellom Unio og staten

Natt til 1. mai, hadde partene frist til å bli enige om lønn for kommunalt ansatte fysioterapeuter, samt fysioterapeuter som jobber i staten og i Oslo kommune.

I forkant av forhandlingene var forventningene klare fra Unio, som Norsk Fysioterapeutforbund er medlem av. Reallønnsvekst var minstekravet. Før fristen gikk ut, ble det brudd i alle tre forhandlingene.

- Det er ingen tvil om at reallønnsvekst er et forventet mål, sier Kristin Moen Tollefsen.

Barnefysioterapeuten har tidligere vært hovedtillitsvalgt. Nå er hun rådgiver i Norsk Fysioterapeutforbund for KS-området, og i ferd med å dra i land sitt første lønnsoppgjør.

Tollefsen synes det er vanskelig å spå utfallet fra årets forhandlinger, og er glad hun har et helt team i ryggen.

-Vi har et sterkt lag, og mange jeg kan ha gode diskusjoner med. Det er naturligvis en trygghet, selv om jeg føler på ansvaret, sier hun.

Tollefsen er samtidig tydelig på hva hun forventer av årets forhandlinger.

-Gjennom året har Unios medlemsgrupper vist hvor viktig deres kompetanse er for fellesskapet og samfunnet. Kompetanse må derfor verdsettes og anerkjennes for å rekruttere og beholde de ulke yrkesgruppene med høyere utdanning i kommunesektoren. Uten våre medlemsgrupper blir både kapasiteten og kvaliteten på tjenestene truet. Det er derfor ikke akseptabelt med det lønnsgapet vi nå har mellom privat og offentlig sektor for medlemmer med høyere utdanning, sier hun.

Brudd

Torsdag 29. april valgte Unio å bryte lønnsforhandlingene med staten. Fredag 30. april ble det klart at det også ble brudd i forhandlingene med KS og Oslo kommune.

Unio krevde reallønnsvekst under årets forhandlinger med staten. Det vi si at lønnsøkningen skal være større enn prisveksten.

Staten tilbød en ramme på 2,7 prosent. Den forventede prisveksten er på 2,8 prosent.

– Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn. Det er helt uakseptabelt. I fjor lå lønnsveksten i staten langt under lønnsveksten i industrien. Med dette tilbudet er vi bekymret for at offentlig sektor nok et år blir hengende etter. Det er både urettferdig og uklokt, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind, i følge Unio.no.

Meklingen starter 25. mai med frist ved midnatt 27. mai.

Unios forhandlingsleder med Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, var tilsvarende tydelig fredag:

– Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Da er det ingen grunn til å gå videre, sa Andersen til Unio.no.

Også Steffen Handal, forhandlingslederen for Unios forhandlinger med KS, valgte å bryte forhandlingene fredag.

Flere forhandlinger i mai

I disse dager gjennomfører også Unio og Spekter lokale forhandlinger i alle områdene unntatt områdene 10 og 13. Disse forhandlingene gjelder for blant annet fysioterapeuter som jobber innenfor rehabiliteringsvirksomheter. NFF har lokale tillitsvalgte som deltar i disse forhandlingene, og de skal være ferdige 5. mai.

11. mai starter forhandlinger mellom Unio og Spekter i områdene 10 og 13. Det vil si forhandlinger for helseforetakene og sykehus med driftsavtaler.

- Også vi har forventninger om reallønnsvekst samt at etterslepet fra fjoråret dekkes, sier assisterende forhandlingssjef Stine Malerød i NFF.

Forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen har tidligere uttalt at hun forventer et lønnshopp både for å dekke reallønnsvekst, samt dekke etterslepet. I tillegg mener hun det er nødvendig for å sikre rekruttering av helsepersonell.

- Frontfagsmodellen kan ikke hindre arbeidsgiverne fra å komme med nødvendige tiltak i år, har hun tidligere uttalt til Unio.no.

I forbindelse med hovedoppgjøret, de såkalte frontfagsforhandlingene, endte partene med en lønnsvekst på 2.7 prosent.

Takstforhandlingene

5. mai leverer NFF kravene til årets takstforhandlinger. I fjor endte det med brudd. I år forventer Per Olav Moberg Peersen, leder for Næringspolitisk råd, at Helse- og omsorgsdepartementet stiller med en helt annen tilnærming.

- Vi legger ned mye tid og arbeid på å utarbeide våre krav. For meg handler det ikke om at vi skal tjene mest mulig, men at vi skal dreie fysioterapi i riktig retning. For å få til det, må departementet lytte, og ikke blankt avvise oss, slik vi opplevde i fjor, har Peersen.

Les hele saken her.

Powered by Labrador CMS