Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Om valg og retning.
Om valg og retning.

Om å ta de rette valgene

Hva er det som får fysioterapeuter til å endre kurs? Ta sjanser – satse innenfor nye segmenter? Hvordan lykkes man i næringslivet? Dette, og mye mer, kan du lese om i årets siste Fysioterapeuten - som er på vei til en postkasse nær deg!

Publisert Sist oppdatert
John Henry Strupstad, redaktør i Fysioterapeuten
John Henry Strupstad, redaktør i Fysioterapeuten

I denne utgaven av Fysioterapeuten møter du Anders Aasen Berget og Lennart Krohn-Hansen. To fysioterapeuter som ikke jobber som fysioterapeuter flest gjør. Trangen til å skape noe – bygge noe, førte til at de tok noen valg som førte dem inn i bokbransjen. Forlagsbransjen. Kampen med og mot de store aktørene startet.

Vi ser et arbeidsmarked i endring – også for fysioterapeuter. Kanskje flere må tenke «utenfor boksen» i årene som kommer?

I de fagfellevurderte artiklene kan du denne gangen fordype deg i arbeidshelse, skadeforebygging og psykomotorisk fysioterapi.

Hvordan inkluderer fysioterapeuter egentlig arbeidsperspektivet i behandling av pasienter sykmeldt for muskel- og skjelettplager? Hvem samarbeider de med, og hvordan opplever de sin rolle og kompetanse på området? Dette har Tove Ask, Liv Heide Magnussen og Tove Dragesund sett på.

Hege Heiestad, Christine Holm Moseid og Grethe Myklebust har tatt for seg såkalte Skadefri-klubbkvelder, og blant annet vurdert hva som fremmer og hemmer skadeforebyggende trening på breddenivå i idretts-Norge.

Silje Kristine Rake og Birgitte Ahlsen argumenterer i sin artikkel for at psykomotorisk fysioterapi søker å utfordre en biomedisinsk forståelse om kropp, sykdom og behandling, samtidig som faget også er dypt forankret i en biomedisinsk tradisjon. Denne forankringen er muligens ikke tydeliggjort godt nok i litteraturen så langt? «En tydeliggjøring av hvordan biomedisinsk tenkning og forståelse nedfeller seg i språket kan bidra til økt bevissthet innenfor fagfeltet og være en hjelp til å videreutvikle faget og dets posisjon i behandlingsfeltet.», skriver forfatterne.

Du møter også leder for NFFs faggruppe for kvinnehelse, Ingeborg Hoff Brækken denne gangen. Hun argumenterer blant annet for hvorfor det er viktig å oppsøke fysioterapeut etter fødselsskader. Og mener man i mange kommuner må prøve å jobbe mer strukturert rundt pasientens tilgang til fysioterapeut etter fødsel.

Og når vi snakker om valg: NFFs hovedlandsmøte ble nylig avholdt. Her tok forbundets landsmøtedelegater en rekke valg som vil kunne påvirke landets fysioterapeuter fremover. Saker fra Hovedlandsmøtet kan du lese på Fysioterapeutens nettsider.


Powered by Labrador CMS