Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Første norske testede fotspørreskjema er nå klart til bruk

Fotplager er vanlig og i mange tilfeller svært hemmende for dem det gjelder. Likevel har man frem til nå manglet et spørreskjema som kartlegger fotplager og som er testet på norske pasienter.

Publisert Sist oppdatert

Omtrent 20 prosent av den voksne befolkningen opplever fotplager. Mange rapporterer om smerter, redusert aktivitetsnivå og helserelatert livskvalitet. Foot Function Index, revised short form, på norsk Fotfunksjonsindeks, kartlegger fotpasienters smerte og stivhet, fysisk aktivitetsnivå og begrensinger samt psykososiale aspekter og gir en totalskår på pasienters fothelse.

Må fange opp endringer

Spørreskjemaer som benyttes i forskning skal gi resultater man kan stole på og som måler det man faktisk ønsker å måle. Et spørreskjema som skal måle effekt av behandling, må kunne fange opp endringer i symptomer. Bruker man spørreskjemaer i forskning som mangler disse egenskapene, kan resultatene bli misvisende, noe som igjen kan gi store konsekvenser for pasientbehandlingen.

Smerte, funksjon og livskvalitet

- Fotfunksjonsindeks ble testet ut på 139 norske fotpasienter, og de fleste hadde diagnosen plantar fasciopati (pantar fasciit). Resultatene viste at spørreskjemaet har meget god reliabilitet (lite målefeil). I tillegg viste testing av validitet at Fotfunksjonsindeks måler både smerte, funksjon og helserelatert livskvalitet som antatt (god validitet). Fotfunksjonsindeks har også god responsiveness, som innebærer at endringer av symptomer over tid vil fanges opp. Dette sier Marianne Mørk ved Universitetet i Oslo til Fysioterapeuten. Hun er blant forskerne som har testet og oversatt Fotfunksjonsindeks, og håper klinikere benytter seg av spørreskjemaet fremover.

Artikkelen (full-tekst):

“Psychometric properties of the Norwegian foot function index revised short form” | BMC Musculoskeletal Disorders | Full Text (biomedcentral.com)

Fotfunksjonsindeks er gratis å benytte, og finnes her:

Fotfunksjonsindeks (FFI-RSN) - revidert kort versjon - Institutt for helse og samfunn (uio.no)

Marianne Mørk jobber som fysioterapeut på Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (Fys.Med.) og Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved nevroklinikken på OUS samt Institutt for klinisk medisin ved UiO.


Powered by Labrador CMS