Flere kurs kan hjelpe.

Flere NFF-kurs innen psykisk helse

Fysiofondet har tidligere tildelt Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) fire millioner kroner til etterutdanning på området psykisk helse. Derfor trappes kurstilbudet opp.

Publisert

Pengene fra Fysiofondet er i hovedsak bevilget for å heve kompetansenivået hos fysioterapeuter om psykisk helse og sykdom generelt, og spesielt rettet mot unge voksne. Bed bakgrunn i dette utvikles nå en kursrekke i regi av faggruppen for psykomotorisk fysioterapi i NFF.

– Til stor hjelp

– Vi er naturlig nok særdeles fornøyde med at vi fikk tildelt midlene. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle særdeles gode kurs for alle fysioterapeuter. Det vil igjen være til stor hjelp for barn og unge som sliter med psykiske og fysiske utfordringer, sier Kjerstin Fet Vindenes, leder i faggruppen for psykomotorisk fysioterapi, til fysio.no.

Faggruppen har nedsatt et eget utvalg som skal jobbe med å utvikle kursrekken. De nye kursene skal ifølge NFF utfylle kurstilbudet faggruppen allerede har. For de fleste kursene blir det mulig å delta digitalt, og det engasjeres mange eksterne forelesere.

Rabatterte priser

– Fondsmidlene gjør at vi i tillegg til å utvikle nye kurs også kan ha rabatterte priser på kursene. Det håper vi gjør at de blir attraktive for alle fysioterapeuter som interesserer seg for fagfeltet, sier Vindenes.

Les hele saken og mer om kursene på NFFs nettsider.

Powered by Labrador CMS