Johannes Schnell-Horst.
Johannes Schnell-Horst.

Nok en kommune vil kutte årsverk - avtalefysioterapeut reagerer

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens mening

Publisert

Rådmannen i Grimstad kommune foreslår i budsjettforslaget 2021 å kutte i 3 årsverk i Fysio- og ergoterapitjenesten. Som kontaktperson for fysioterapeutene med driftstilskudd i kommunen, ønsker jeg å få frem konsekvensene i forslaget.

Fysio- og ergoterapitjenesten består av fysioterapeuter med driftstilskudd som jobber på klinikker (avtalefysioterapeuter), fastlønnede fysioterapeuter (kommunefysioterapeuter), og ergoterapeuter.

Avtalefysioterapeuter er selvstendig næringsdrivende, en del av kommunehelsetjenesten, og skal drive fysioterapibehandling på vegne av Grimstad kommune.

Avtalefysioterapeuter er selvstendig næringsdrivende, en del av kommunehelsetjenesten, og skal drive fysioterapibehandling på vegne av Grimstad kommune. De skal ha et åpent tilbud til befolkningen, og behandler mennesker i alle aldre og tilstander fra nerve, muskel- og skjelett plager, psykiske lidelser, revmatiske lidelser, nevrologiske lidelser, hjertesykdommer, og sammensatte smertelidelser.

Gjennomsnittlig er det årlig rapportert cirka 3 måneder ventetid for konsultasjon hos avtalefysioterapeut, oftest er dette for sent for mange som står i fare for å bli sykemeldt, ble sykemeldt- eller operert i går! Det er utarbeidet en felles prioriteringsplan mellom avtalefysioterapeuter og kommunefysioterapeuter. Arbeidsuføre, kroniske lidelser, psykiske lidelser, og svake etterspørrere kommer sist i denne prioriteringen.

Dersom det blir kutt i tjenesten vil dette gå spesielt utover sårbare pasientgrupper pga allerede vanskelige prioriteringer i tjenesten, og vi ser ikke mulighet til å overta pasienter, grupper eller oppgaver ved kutt i tjenesten. Konsekvensen med Covid-19 og økt smittevernhensyn er reduserte gruppetilbud, som medfører at pasienter må følges opp én-til-én, noe som påvirker ventetiden for nye pasienter betraktelig.

Habilitering og rehabilitering bidrar til viktig hverdagsmestring for den enkelte, og det er god samfunnsøkonomi. Det gir økt deltakelse i utdanning og arbeid, reduserer unge ufør, færre innleggelser og re-innleggelser, og redusert press på hjemmetjenester og sykehjem.

Kvalitet i tjenestene forutsetter rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og hensiktsmessig organisering. Profesjoner med habiliterings- og rehabiliteringskompetanse vil i mye større grad iverksette tiltak som fremmer aktivitet og deltakelse framfor kompenserende tiltak, pleie eller kirurgiske inngrep der det ikke er indikasjon for det. Dette er også helt nødvendig for å sikre bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

For å ta ut de samfunnsmessige gevinstene, burde habiliterings- og rehabiliteringskapasiteten styrkes og ikke svekkes. Dette gjelder i hele tjenestekjeden, i habiliterings- og rehabiliteringsavdelinger og -team.

For å ta ut de samfunnsmessige gevinstene, burde habiliterings- og rehabiliteringskapasiteten styrkes og ikke svekkes. Dette gjelder i hele tjenestekjeden, i habiliterings- og rehabiliteringsavdelinger og -team.

Vi ønsker også å påpeke følgende fra Habiliterings- og rehabiliteringsplanen, vedtatt i kommunestyret 17.06.2019:

Sikre nødvendig habiliterings- og rehabiliteringskompetanse og kvalitet, ha tilstrekkelig bemanning med rett kompetanse, ha tilstrekkelig spesialkompetanse ved blant annet

  • vurdere å øke bemanningen på fysioterapi
  • vurdere å øke bemanningen i ergoterapi
  • opprettholde demenstilbud og -kompetanse samt utvide ved behov
Powered by Labrador CMS