Eng-Galåen ny journalist i Fysioterapeuten

I desember kom ny journalist på plass i Fysioterapeuten.

Publisert Sist oppdatert
Tilbake som journalist i Fysioterapeuten

Helt ny i Fysioterapeuten er likevel Eng-Galåen ikke. Hun har nemlig jobbet for tidsskriftet også tidligere. Både som fast ansatt journalist, og senere som frilanser. 

Og oppdrag er det nok av for  journalisten i Norges eneste redaktørstyrte tidsskrift for fysioterapeuter. 

Tilbake i Fysioterapeuten

- Hva ser du mest frem til i tiden som kommer? 

- Jeg har gledet meg lenge til å begynne å jobbe i Fysioterapeuten igjen. 2024 kommer til å bli fullt av morsomme, alvorlige, lærerike og ikke minst givende møter med fysioterapeuter rundt omkring i Norge, det ser jeg frem til! 

Mye har skjedd siden journalisten byttet beite i 2015, med podcast, nye nettsider og utsending av nyhetsbrev – for å nevne noe. I tillegg har tidsskriftet nedskalert antallet papirutgivelser per år – fra 9 til 5. 

Den digitale hverdagen

Overgangen fra papir til digital er over hevdes det i flere mediehus, og spørsmålet nå blir hvordan de digitale plattformene skal brukes mest mulig optimalt. 

- Hvordan ser du på utviklingen i mediebransjen? 

-  I likhet med så å si alle andre områder i samfunnet, er også mediebransjen påvirket av den digitale utviklingen. Den største utfordringen mediene har i dag, er å rapportere fra og gjengi virkeligheten slik den faktisk er. Mengden av villedende og falsk informasjon, spredd i ulike digitale kanaler/sosiale medier, er enorm. For et fagtidsskrift som Fysioterapeuten, som baserer mye av innholdet på forskningsbasert kunnskap, er det selvsagt ekstra viktig til en hver tid å være etterrettelig. Kildekritikk, kildekritikk, kildekritikk. Det er det eneste som gjelder. 

- Hva mener du er oppsider og nedsider ved den utviklingen vi har sett de senere år? 

- Digitaliseringen kan gjøre det enklere å nå ut til flere, men dessverre er dette i konkurranse med en mengde useriøse aktører. Det gjelder å finne en vei i dette landskapet som lar oss utnytte fordelene, samtidig som vi unngår de verste fallgruvene. Digitaliseringen er et faktum, sosiale medier er kommet for å bli. Vi må løse oppdraget ut ifra den tiden vi lever i. 

- Fysioterapeuter er overalt! 

- Hva gjør fysioterapi spennende å jobbe med – sett fra et journalistisk perspektiv? 

-  Fysioterapeuter er over alt! Når du skriver for fysioterapeuter om fysioterapi, får du samtidig et innblikk i mange forskjellige deler av helsevesenet. Det er veldig interessant og variert stoff, og jeg lærer noe nytt hver eneste dag. 

Tone Elise Eng-Galåen kan tipses på epost tone.eng-galaen@fysio.no

 

Powered by Labrador CMS