Skisse av det nye Rikshospitalet på Gaustad. Spesialfysioterapeut Elizabeth Holtebekk (innfelt) har jobbet på Rikshospitalet i 20 år.

Fysioterapeut bekymret for plassmangel på gigantsykehuset i Oslo

– Ikke rasjonelt å jobbe på et sykehus som er for trangt, sier foretakstillitsvalgt.

Publisert Sist oppdatert

Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt, og aktivitetene skal deles på to nye sykehus: et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad ved Rikshospitalet og et nytt lokalsykehus på Aker. Planen er at de nye byggene på Rikshospitalet og det nye sykehuset på Aker skal stå ferdig i 2030.

Elizabeth Holtebekk har jobbet på Oslo universitetssykehus i 20 år og vært foretakstillitsvalgt for NFF siden 2009. I likhet med flere frykter hun at tomten som er skissert på Gaustad, er for liten.

Ønsket 500 kvadratmeter

– Vi vet hvor trangt vi har det på Rikshospitalet, hvor vi allerede mangler behandlingsrom, og hvor det er fryktelig trangt på kontorene, med tilsvarende dårlig luft. Vi mener det er en veldig trang tomt som de vil bygge sykehuset på, sier Holtebekk til Fysioterapeuten.

Hun forteller at det i konseptfasen var satt av 200 kvadratmeter til den delen av klinisk service - fysioterapi og ergoterapi med mer - som skulle flytte til Gaustad i fase 1.

– Vi beregnet nøkternt ut ifra dagens virksomhet at det var behov for cirka 500 kvadratmeter, eksklusiv kontorer. Arealet som var avsatt på Aker, var noe bedre i forhold til behovet, sier Holtebekk.

Frykter mye tid vil gå til romjakt

Utbygging på Gaustad innebærer flytting og byggestøy for driften på det nåværende Rikshospitalet. Nær 30.000 kvadratmeter med gode arealer må rives. Det skal bygges i mer enn ti år på alle kanter av dagens bygningsmasse, i atrier og på tak, skrev 13 fagfolk i et meningsinnlegg i Aftenposten i april.

– Vi tror det blir for trangt og for lite, og det er ikke rasjonelt å jobbe på et sykehus som er for trangt. Det betyr mye tid til koordinering for å finne rom til behandling av pasientene, sier Elizabeth Holtebekk.

Støtter ny runde på Stortinget

Fysioterapeuten, som har drøyt 260 NFF-medlemmer under seg på OUS, mener det er feil å legge ned Ullevål sykehus.

– Veldig mange mener vi heller bør bruke Ullevål. Der er det mer plass og mer rom. Det kan jeg støtte.

1. april ba imidlertid Helse- og omsorgsdepartementet Kommunal- og distriktsdepartementet om å gjennomføre reguleringsprosessen for Nye Rikshospitalet på Gaustad og Nye Aker som statlig reguleringsplan.

– Det er ren makt som utøves nå, sa Christian Grimsgaard, overlege og konserntillitsvalgt for Akademikerne, til Dagens Medisin. Han tror OUS-saken må tilbake til Stortinget.

– Hvis noen mener saken bør kjøres tilbake til Stortinget, kommer vi til å støtte det. Det er viktig at vi står sammen, sier Elizabeth Holtebekk.

Powered by Labrador CMS