Markus Ryeng Fosseli
Markus Ryeng Fosseli

Markus Ryeng Fosseli blir ny leder i NFFs Region Nord

Vi har snakket med NFFs nyvalgte regionledere, og turen har kommet til den nordligste regionen. Møt Markus Ryeng Fosseli!

Publisert

I NFFs Region Nord har Hans Leo Dagsvik sittet som regionleder i ni år - tre perioder. Nå var tiden inne for å levere stafettpinnen videre, og regionen hadde to kandidater til ledervervet da valget startet den 15.september - Markus Ryeng Fosseli og og Robert Grønbech. Sistnevnte ble innstilt av valgkomiteen, mens Ryeng Fosseli gikk seirende ut av duellen. I regionen ble det avgitt 191 stemmer.

Den 1.januar starter han som regionleder. Vi har i denne forbindelse forsøkt å bli litt bedre kjent med den nye lederen for vår nordligste landsdel.

Først: Hvem er du? Hva er din fysio-bakgrunn frem til nå?

Jeg er 33 år og fra Lofoten, bosatt i Bodø - gift og har 2 barn. Bachelorgraden i fysioterapi stammer fra Universitetet i Tromsø, Kull-12. Jeg har jobbet i Bodø siden turnustjenesten. Her har jeg hatt en kort periode som privatpraktiserende fysioterapeut uten avtale, før jeg startet i Bodø kommune. Jeg har vært innom flere deler av rehabiliteringstjenesten; dagoppsøkende fysioterapi, frisklivssentralen, jobbet med prosjekt sykelig overvekt og per dags dato på korttidsavdeling.

Hva er det første du som regionleder ønsker å ta tak i når du starter arbeidet den 1.januar?

Jeg kommer til å starte arbeid med videreføring av regionledervervet allerede nå i høst. Jeg har en god dialog med sittende regionleder, og vil bruke tiden frem til jeg tiltrer på å sette meg godt inn i regionens arbeid. Det første jeg vil gjøre er å starte påvirkningsarbeidet, det kan vi aldri få gjort nok av. Etter det er det flere ting som er viktig, men det som faller mest naturlig er å takke av Hans Leo etter meget god innsats de siste 9 årene, og resten av det sittende styret.

Hva gleder du deg mest til?

Det er vanskelig å svare på hva jeg gleder meg aller mest til. Akkurat nå ser jeg frem til alt! Jeg gleder meg til å starte arbeidet med det nye styret, blir bedre kjent med fysioterapeuter rundt i regionen, fortsette påvirkningsarbeidet - og da særlig opp mot beslutningstakere og politikere.

Og hva blir din største utfordring – slik du ser det nå?

Jeg kommer inn som ny regionleder og har lyst å starte med alt. Det jeg ser som utfordrende er at noe av dette arbeidet må vente. Jeg skal bruke høsten på å sette meg godt inn i arbeidet og legge planer for det videre arbeidet i regionen.

Hvordan ser du for deg at din nye arbeidshverdag vil bli de neste tre årene?

Jeg tror det blir en innholdsrik arbeidshverdag, og jeg ser veldig frem til å bli kjent med fysioterapeutene rundt om i Nord-Norge. Jeg vil bidra med min kompetanse og være til hjelp og tilgjengelig for medlemmene. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med styret i regionen og de andre regionlederne.

Hva er unikt med akkurat den regionen du skal representere de neste 3 årene? Hvilke forutsetninger finnes her og hvilke utfordringer tror du at du møter?

Region Nord er en av de minste regionene i medlemsantall, men også den mest langstrakte. Vi har store geografiske forskjeller i regionen.

Vi har fysioterapeuter i regionen som hver dag utgjør en forskjell i sitt nærmiljø. Det gleder meg at så mange engasjerer seg og lokalt har vi fantastiske tillitsvalgte. De har god oversikt og kunnskap om hva som rører seg på sine respektive arbeidsplasser. Sammen kan vi få til mye. Jeg gleder med til å høre mer om deres tanker for fremtiden.

Av utfordringer som vi møter vil jeg si som jeg sa under valgkampen, og som Gerty (Lund, red. anm.) sa her om dagen, våre tjenester er under press. Vi møter utfordringer hvor beslutningstakere skal fatte vedtak som påvirker våre medlemmer. Her skal jeg som regionleder være til stede å stå opp for fysioterapeutene.

Hva er dine ambisjoner på vegne av din region - og hele NFF?

Mine ambisjoner for regionen er at vi skal bli mer tydelige og synligere, både ut mot medlemmene og de som fatter beslutninger som påvirker hverdagen vår. Jeg tror vi kan bli en enda mer slagkraftig organisasjon gjennom kunnskaps- og erfaringsutveksling. Vi må spille på lag for å løfte hverandre.

Hva skal til for at du om tre år stiller til gjenvalg?

Jeg vil først sette meg inn i rollen som regionleder og gjøre en skikkelig jobb for medlemmene og regionen de neste tre årene. For disse årene har jeg satt meg en målsetting om å levere så godt at medlemmene ønsker meg videre som regionleder. Ønsker medlemmene det, så stiller jeg!

Jeg ser veldig frem til å starte i jobben som regionleder. De tilbakemeldingene jeg har fått gjennom valgkampen og valget, tar jeg med meg videre og jeg setter stor pris på alle som har tatt seg tid til å stemme på og gratulere meg. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med medlemmene!

Les også: Regionvalgene i NFF er avgjort

Powered by Labrador CMS