Minneord Mette Sveram

Mette Sveram døde 9 sept. Med det har en av de store personlighetene som arbeidet aktivt for NFF`s pensjonister og Seniorforum gått bort.

Skrevet av  Bibba Benum, på vegne av pensjonister i NFF, Seniorforum Trøndelag, Osloområdet og Agder. 

Mette var leder av Seniorforum Oslo fra 2007 til 2022. Hun arbeidet i alle år for at pensjonist- tilværelsen for seniorfysioterapeuter skulle være positivt både sosialt og faglig. Hennes mål var at et pensjonistmedlemskap i NFF og Seniorforum skulle være så attraktivt at fysioterapeuter ved nådd pensjonsalder fortsatt syntes det var viktig å være medlem av NFF.

Mette var en pådriver for et samarbeid med NFF for å få til bedre informasjon og tilbud til alle pensjonistmedlemmene, utvikle presentasjon av Seniorene på NFF`s nettsider, avklare pensjonistenes plassering i NFF`s organisasjon og til å bidra til opprettelse av flere seniorfora i alle regioner. Hun ivret også for at det skulle avsettes midler i sentralt budsjett av pensjonistenes medlemskontigent, slik at pensjonistene herfra kunne søke om tilskudd til tiltak både faglige og sosiale.

Som kollega var Mette en bauta med sterke meninger om fag, samfunnsutvikling, rettigheter men hun var alltid støttende når det trengtes. Vi takker for godt vennskap, gode diskusjoner også når vi var uenige. Vi vil savne deg.

Powered by Labrador CMS