Forskningsassistent Stine Øverengen Trollebø (t. h) som fester en aktivitetsmåler på låret til assisterende prosjektleder Signe Lohmann-Lafrenz
Forskningsassistent Stine Øverengen Trollebø (t. h) som fester en aktivitetsmåler på låret til assisterende prosjektleder Signe Lohmann-Lafrenz

Nå skal arbeidsforhold og helsen til sykehusfysioterapeuter kartlegges

Helsen og arbeidsforholdene til fysioterapeuter som jobber på St. Olavs Hospital i Trondheim, skal under lupen.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeutene er en av flere sykehusansatte forskere skal se nærmere på. Prosjektet har fått navnet STUNTH (St. Olavsundersøkelsen – ny teknologi og helse). Det går frem av en pressemelding fra Norges tekniske-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

I første omgang skal forskningsprosjektet kartlegge hvordan innføringen av det nye journalsystemet «Helseplattformen» påvirker de ansatte. Det skal gjøres gjennom målinger før og etter innføring av journalløsningen.

– Helseplattformen vil over kort tid endre veldig mange arbeidsprosesser og rutiner i sykehuset og er derfor blitt kalt Helse-Norges største innovasjonsprosjekt noensinne. Vi ønsker blant annet å se på hvordan en så stor digital omstilling vil påvirke ansattes helse og arbeidshverdag, sier prosjektleder Sigmund Østgård Gismervik.

Ledelsen i prosjektet: Signe Lohmann-Lafrenz, Ellen Marie Bardal og Sigmund Østgård Gismervik.
Ledelsen i prosjektet: Signe Lohmann-Lafrenz, Ellen Marie Bardal og Sigmund Østgård Gismervik.

Vil også se på effekten av eldrebølgen

Prosjektet skal også se på langtidsfølgene av eldrebølgen. Etter planen skal det gjennomføres en rekke studier i løpet av de neste ti årene.

– I 2030 vil Norge for første gang ha flere innbyggere over 65 år enn de under 20 år. I tillegg til økt belastning på spesialisthelsetjenesten på grunn av flere syke eldre kan det bli knapphet på kompetent arbeidskraft i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker å se på hvordan dette påvirker ansattes helse og arbeidshverdag - og hvordan vi best kan forebygge og ta vare på ansattes helse etter 2030, sier Gismervik.

Vil gi ny innsikt

Svarene fra prosjektet vil ifølge pressemeldingen gi ny og unik innsikt i arbeidshverdagen og helsen til sykehusansatte.

– Resultatene fra forskningen vil blant annet danne et grunnlag for å kunne jobbe kunnskapsbasert med å forebygge arbeidsrelaterte plager, sykefravær og frafall fra arbeidslivet for ansatte i sykehus i perioder med digital endring. Dette kan bidra til bedre kvalitet i pasientbehandlingen ved å fremme helsen til ansatte, sier assisterende prosjektleder Signe Lohmann-Lafrenz.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom FoU-enheten for helse og arbeid i Midt Norge, Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Powered by Labrador CMS