Fra Fysioterapikongressen i 2021.
Fra Fysioterapikongressen i 2021.

Fysioterapikongressen 2022

NFF dekker bordet for påfyll

Ønsker du faglig oppdatering og inspirasjon? Da bør du sette av 17. – 19. mars 2022.

Publisert

I mars 2022 slår Norsk Fysioterapeutforbund nok en gang på stortromma, og inviterer til faglig innhold med hovedtema «Fysioterapi gjennom livet – kompetanse og samhandling».

-Vi har som mål å belyse ulike temaer knyttet til utvikling av fysioterapikompetanse og fysioterapeutrollen i helsetjenesten, sier prosjektleder Aslaug Skuladottir i NFF.

Programkomiteen i administrasjonen samarbeider tett med forbundets 13 ulike faggrupper samt vitenskapelig komité, for å skreddersy et program tilpasset alle fysioterapeuter i Norge.

NFF har fått i alt 455.500 kroner per år i 2020, 2021 og 2022 fra Fysiofondet til konferansen.

Aslaug Skuladottir (til venstre) og Elin Bjor.
Aslaug Skuladottir (til venstre) og Elin Bjor.

-Vi har naturlig nok ikke spikret programmet foreløpig, men jeg tror jeg tør å love at kongressen blir minst like bra som i 2015 og 2018, og begge de kongressene ble særdeles godt mottatt, sier Skuladottir.

Det som derimot er sikkert, er at kongressen vil inneholde et bredt utvalg av plenumssesjoner, parallellsesjoner, worskhops, frie foredrag og posterpresentasjoner.

Derfor gir Fysiofondet midler

Leder Eilin Eikeland i Fysiofondet mener det er verdifullt at fysioterapeuter i hele Norge har en større faglig møteplass.

- Vi trenger en møteplass der fysioterapeuter, avhengig av praksis, kompetanse, erfaring og også organisasjonstilhørighet, får faglig påfyll av høy kvalitet. Det er viktig element for å kunne ha en fysioterapitjeneste i landet av høy kvalitet. En slik møteplass er Fysioterapikongressen. Derfor mener styret at det er viktig å støtte dette med de midlene som tihører fysioterapeuter i Norge, sier Eikeland.

Sesjonene blir delt inn i tre hovedtema:

Fysioterapi gjennom livet: Hovedfokus på hvordan fysioterapeuter kan bidra til hvordan pasienter kan leve aktive, uavhengige liv og mestre egen hverdag.

Kompetanse: Hovedfokus på kunnskap og erfaring, samt den teknologiske utviklingen innen fysioterapi.

Samhandling: Hovedfokus på organisering og finansering av helsetjenesten samt kommunikasjon med pasientene, hverandre, annet helsepersonell og media.

-Vi mener at vi, gjennom disse overordnede temaene, er aktuelle for alle fysioterapeuter i Norge, uansett om du er ansatt, er selvstendig næringsdrivende, pensjonist eller student, sier Skuladottir.

Powered by Labrador CMS