Flere habiliteringsplasser - 9 % økning blant barn og unge siden 2017.

Ny rapport: Flere habiliteringspasienter i spesialisthelsetjenesten

I spesialisthelsetjenesten var det i overkant 24 000 habiliteringspasienter i 2021.

Publisert

Økningen fra 2017 var på ni prosent blant barn og unge, og fire prosent hos voksne. Dette skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

De to største diagnosegruppene for habilitering var psykisk utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser. Det viser tall fra rapporten "Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2017-2021".

Rapporten undersøker utvikling over tid og geografiske forskjeller i habiliteringstilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten fra 2017 til 2021.

Flere unge barn får habilitering

Aldersgruppen med størst prosentvis vekst i antall pasienter var ifølge rapporten barn i alderen 0 til 5 år, med en økning på 16 prosent fra 2017 til 2021. Innsatsen rettet mot de aller yngste pasientene med habiliteringsbehov har altså økt særlig i femårsperioden.

Sammenlignet med folketallet var det flest pasienter mellom 0 og 12 år, og nær fire av fem mottakere av habilitering i spesialisthelsetjenesten i 2021 var under 30 år.

Hva er habilitering?

Habiliteringstjenester gis til personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Tjenestene er tverrfaglige, med utredning, diagnostisering, kartlegging av behov, samt tiltak og behandling som skal bevare og utvikle funksjonsevnen til pasienten. (Kilde: Helsedirektoratet)

Flere unge pasienter med autismespekterforstyrrelser og psykisk utviklingshemming

I perioden økte antall pasienter under 18 år som mottok habilitering for autismespekterforstyrrelser med 40 prosent. Mesteparten gjaldt pasienter med barneautisme, mens færre hadde diagnosen Aspergers syndrom. Det var også en betydelig økning på 32 prosent i antall pasienter med registrert psykisk utviklingshemming.

Regionale forskjeller

Blant helseregionene var det færrest habiliteringspasienter per innbygger i Helse Vest. De regionale forskjellene var imidlertid og ifølge rapporten mindre enn variasjonen mellom foretaksområdene innad i hver region.

Les rapporten habilitering i spesialisthelsetjenesten 2017-2021Powered by Labrador CMS