Annelie Malm tar tilleggsutdanning for å bli psykomotorisk fysioterapeut og er med i et lavterskeltilbud.
Annelie Malm tar tilleggsutdanning for å bli psykomotorisk fysioterapeut og er med i et lavterskeltilbud.

Nytt lavterskeltilbud i Tromsø – flere barn behandles

Et eget lavterskelteam med blant annet psykomotorisk fysioterapeut sørger for at barn mellom 0 og 18 år raskt får hjelp i Tromsø.

Publisert

Kort om lavterskelteamet

 • Startet som en pilot høsten 2019 - Etablert i 2020
 • Rask, psykisk hjelp til barn fra 0-18 år etablert i Tromsø
 • Sørger for at barna får hjelp innen én uke etter at foreldrene eller pårørende har tatt kontakt og time senest 2-4 uker senere
 • Har 250 henvendelser per år

Teamet – som først var en pilot og som formelt ble etablert sommeren 2020 – har i alt 250 henvendelser per år. Det er primært de med lettere psykiske utfordringer som behandles av teamet.

Annelie Malm er barnefysioterapeut og ansatt i fysio- og ergoterapitjenesten i Tromsø kommune. Hun tar for tiden Master i psykomotorisk fysioterapeut. Cirka 40 prosent av stillingen er tilknyttet Lavterskelteamet.

- Jeg får primært de pasientene som trenger en kroppslig tilnærming til utfordringene de sliter med, sier Malm.

De eldste får hands-on behandling.
De eldste får hands-on behandling.

40 prosent stilling

Hun er i utgangspunktet tilknyttet teamet i en 40 prosent stilling, men tar pasientene etter hvert som henvendelsene kommer. Malm er opptatt av at hennes tilnærming er kroppslig, og at andre i teamet også skal snakke med de unge.

Hun sørger for lystbetont behandling med mye lek, og gjennom det bygge relasjoner med barnet. Målet er å hjelpe barnet til å få en forståelse av sammenhenger mellom psykisk belastning og kroppslige symptomer. De eldste pasientene får mer hands-on behandling.

-Vi har merket en økning av psykisk uhelse under pandemien. I tillegg er pasientene mer kompliserte enn tidligere. De sårbare har blitt enda mer sårbare, sier Merete Buvik. Hun er klinisk barnevernspedagog og også med i teamet.

Dette sliter pasientene med

 • Angst- og depresjon
 • ME/CFS og utmattelse
 • Dissosiative lidelser
 • Spiseforstyrrelser og anstrengt forhold til egen kropp
 • Pasienter med traumatiske erfaringer (seksuelle overgrep, omsorgssvikt, dødsfall i nær familie)
 • Reguleringsvansker
 • Skolevegring
 • Smerteproblematikk

Trenger fysioterapeut

Buvik er fornøyd med at teamet har fysioterapeut med på laget. Hun ser nytten av at de kan jobbe tverrfaglig.

- I utgangspunktet får barna som kommer til oss maks 4-5 samtaler før vi skriver dem ut eller til et annet behandlingstilbud. Siden jeg er tilknyttet fysio- og ergoterapitjenesten, kan jeg følge barna også etter at de eventuelt overføres dit, sier Malm.

Samtidig er hun opptatt av at barna skal ha et kortest mulig behandlingsløp.

- Vi ønsker at barna skal få hjelp til selvhjelp, og etter hvert klare å takle utfordringene på egenhånd. Lavterskeltilbudet er derfor også et godt forebyggende tiltak, mener Malm.

Flere behandles

Før lavterskelteamet ble etablert, avslo BUP Tromsø mange pasienter. Nå er det færre avslag.

- Tromsø trengte et lavterskeltilbud. Jeg mener dette fungerer både for kommunen og pasientene. Jeg og terapeutene i lavtersketeamet kommuniserer i samme journalsystem. Det forenkler det tverrfaglige samarbeidet. I tillegg til individuell oppfølging med samtaler og fysioterapi, er vi med på felles samarbeidsmøter rundt pasientene, med blant annet foreldre og lærere, sier Malm.

Powered by Labrador CMS