Fagleder for fysioterapitjenesten i Halden, Jens Fredrik Aas.

Opprettholder tilbud i krevende tid

All innendørs gruppetrening i Halden er stanset som følge av utbruddet til den engelske varianten av koronaviruset. Forøvrig forsøker fysioterapitjenesten å holde i gang et forsvarlig tilbud til sine brukere.

Publisert

– Kommuneoverlegen var raskt ute med å stoppe all gruppeaktivitet, men oppfordret oss til å holde i gang en-til-en-virksomhet i tråd med retningslinjene, sier Jens Fredrik Aas, fagleder for fysioterapitjenesten i Halden kommune.

1.februar ble Halden inkludert i ring 1-kommunene og har dermed iverksatt de strengeste tiltakene fra regjeringens beredskapsplan. Hvor lenge tiltakene varer, vet foreløpig ingen. En viss grad av uforutsigbarhet preger derfor dagene som kommer.

–Vi må gjøre fortløpende vurderinger i forhold til hvordan situasjonen utvikler seg, men i løpet av året som har gått, har vi erfart at god dialog med ledelsen i kommunen og kommuneoverlegen er avgjørende for å løse utfordringene som oppstår, understreker Aas.

Havner i dilemma

13 fysioterapeuter, i ulike stillingsbrøker, er ansatt i kommunen. De har vært i en spesiell arbeidssituasjon siden mars i fjor. I akuttsituasjonen stengte alt nærmest helt ned, men så åpnet muligheten for å gi nødvendig behandling og rehabilitering. Aas forteller at det først var vanskelig å sette grense for hva som var prekært eller ikke, men at de likevel kom relativt raskt i gang med det meste av driften.

–Vi forholder oss til smittevernreglene, men fysioterapeuter må noen ganger være tettere på folk enn den ene meteren. Det kan være for å støtte noen som er i ferd med å falle, eller trygge brukere under trappetrening. Vi skal i utgangspunktet være gode på å trene funksjon, for å bidra til at brukerne skal kunne klare mest mulig selv. Men det å bli tvunget til å holde mer avstand, kan være en oppvekker. Hvis koronaen har gjort oss enda mer observante, så er det positivt.

Fysioterapeutene i Halden har opplevd å havne i dilemmaer mellom smittevern og behovet for nødvendig behandling. Aas oppfordrer alle ansatte til å snakke om utfordrende situasjoner, slik at de kan føle seg trygge i jobben de gjør. Ingen skal oppleve å stå aleine om ansvaret.

– Samtidig må vi huske på hvor viktig det er at vi fortsatt er der ute hos brukerne. Slik at for eksempel eldre og skrøpelige opprettholder funksjonene som bidrar til at de fortsatt kan bo hjemme. Det er først og fremst av stor betydning for brukerne selv, men også viktig for kommunen og samfunnsøkonomien.

Færre pasientkontakter

Fra høsten og fram til mutant-utbruddet har fysioterapeutene holdt i gang gruppetilbudene i Halden, men med færre deltakere. De har imidlertid erfart at brukere som er engstelige for smitte, har meldt frafall, både til grupper og individuell behandling. Antall pasientkontakter har gått ned fra 747 i 2019 til 675 i 2020.

– Forebygging er ikke akuttmedisin. Noen tenker at trening kan vente, til koronaen går over eller til de har fått vaksine, men hvis perioden man venter drar ut over tid, og i verste fall måneder og år, så gjør det sannsynligvis noe med funksjonsnivået. Det har også vært utfordrende å opprettholde kontinuitet i barnehager og skolehelsetjenesten fordi beredskapsnivået der stadig har forandret seg. Vi har klart å holde i gang et forebyggende skolehelse-prosjekt, men har ikke fått videreutviklet tilbudene slik som vi kanskje hadde ønsket oss.

Aas er derfor spent på hva slags konsekvenser koronapandemien får for folkehelsa og funksjonsnivået til folk i Halden på sikt, men trekker fram at det er positivt at kommunen har klart å gi et relativt godt fysioterapitilbud, selv i en vanskelig tid.

– Koronapandemien har vist oss at kommunikasjon innad i kommunen er veldig viktig, og jeg håper vi tar med oss den positive dialogen videre. Det vil bedre samholdet og forståelsen for at kommunen er en viktig del av helsetjenesten, avslutter faglederen.

Noen lettelser fra i dag

I følge en pressemelding fra helse- og omsorgsdepartementet vil Halden fra i dag få de samme lettelsene som ble varslet lørdag 30. januar for kommunene i ring 1 i Nordre Follo-utbruddet.

– Vi må ha strengere tiltak i kommuner som er berørt av utbrudd av den mer smittsomme varianten av viruset enn i resten av landet. Vi har fortsatt et mål om å slå ned og hindre at den smittsomme virusvarianten sprer seg. Lørdag 30. januar varslet vi noen lettelser i kommunene som er berørt av utbruddet i Nordre Follo. Det er spesielt lettelser i tiltakene av hensyn til barn og unge og arbeidsplasser. Disse lettelsene vil også gjelde kommunene som søndag 31. januar fikk forsterkede tiltak etter Halden-utbruddet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Powered by Labrador CMS