– Statens siste tilbud var altfor dårlig, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio Stat.
– Statens siste tilbud var altfor dårlig, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio Stat.

Politi, universiteter og høyskoler kan bli rammet av streik

Unio tar ut 850 statsansatte i streik 24. mai om det ikke blir enighet i meklingen. En streik vil ramme polititjenester, universiteter, høyskoler og statsforvaltning i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Publisert

I likhet med de andre hovedorganisasjonene brøt Unio forhandlingene med staten 30. april. Oppgjøret havnet dermed hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er mandag 23. mai ved midnatt, skriver NFF på sine nettsider.

– Vi håper Riksmekleren får staten til å komme oss i møte. Statens siste tilbud var altfor dårlig, og det var særlig i diskusjonene om økonomi vi stod for langt fra hverandre. På andre områder hadde vi god framdrift, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio Stat.

Torsdag 19. mai har Unio Stat varslet at 850 medlemmer blir tatt ut i streik hvis meklingen ikke fører fram. Da tas medlemmene ut i streik på følgende steder:

Trondheim: 200

Bergen: 200

Stavanger: 150

Oslo: 300

Unio har 35.033 medlemmer i det statlige tariffområdet. De største gruppene er ansatte i politiet og innen forskning og høyere utdanning.

– Prøver å skjerme politiet

– Politietaten er i en bemanningsmessig vanskelig sitasjon fordi mye ressurser er omfordelt og prioritert til flyktningkrisen på grunn av krigen i Ukraina. Dette er et oppdrag vi gjør vårt ytterste for å skjerme i en streik, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Uttakene i politiet vil imidlertid ramme både etterforskning, sivil rettspleie og operativ tjeneste.

– Ingen nødmeldinger eller hendelser som gjelder liv og helse, står i fare, og politiet vil fortsatt rykke ut og bistå. Men publikum vil dessverre kunne oppleve lengre ventetid på øvrige tjenester hos politiet, sier Lind.

Kan påvirke eksamensavvikling og sensur

Unio har tatt ut medlemmer ved universitetene i Oslo, Bergen og Stavanger, Oslo Met, NTNU i Trondheim og Høyskolen på Vestlandet. Dette vil først og fremst ramme ledelsesfunksjoner og arbeidsprosesser overfor departementer og oppdragsgivere, i tillegg til forskning, undervisning og bibliotektjenester.

– Uttaket kan få konsekvenser for eksamensavvikling og sensur, selv om vi primært ønsker å ramme arbeidsgiver og ikke studentene, sier Lind.

Videre tas medlemmer ut i Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Meteorologisk institutt. Ved Meteorologisk institutt kan uttak av Forskerforbundets medlemmer ramme værvarslingen på TV.

– Våre medlemmer utfører sentrale samfunnsoppgaver, så det er ikke til å unngå at en streik vil ramme befolkningen. Vi skal gjøre vårt ytterste for å komme til enighet i meklingen, og vi håper arbeidsgiver kommer oss i møte, sier Guro Elisabeth Lind.

Powered by Labrador CMS