Idrettsungdom er særlig utsatt for patellofemorale smerter.

Professor med funn om langvarige knesmerter hos unge

Og smertene forsvinner ikke når unge slutter å vokse, ifølge studie.

Publisert Sist oppdatert

Patellofemorale smerter rammer 6-7 prosent av alle unge i alderen 10-19 år, og en av fire har fortsatt smerter etter fem år, skriver Danske Fysioterapeuter, det danske fysioterapeutforbundet, på sine nettsider.

Patellofemoralt smertesyndrom

  • En tilstand som særlig rammer idrettsungdom, og som er karakterisert ved kroniske knesmerter.
  • Patella betyr kneskål, og femur betyr lårben.
  • Syndrom betyr at tilstanden består av flere symptomer og tegn.
  • Knesmertene er lokalisert til forsiden av kneet i og ved kneskålen.

    Kilde: Norsk Helseinformatikk (NHI.no)

En rekke studier

Forbundet skriver om funnene til professor Michael Skovdal Rathleff, som i sommer forsvarte sin doktoravhandling «Towards a Meaningful Self-management Intervention to Improve Long-term Prognosis for Adolescents with Patellofemoral Pain».

Skovdal Rathleff har de siste ti årene utført en rekke studier på langvarige knesmerter hos barn og unge. Doktorgradsavhandlingen hans består av ni studier og rommer en historisk gjennomgang av patellofemonale smerter og en oppdatering av de nyeste resultatene på feltet.

Biopsykososialt perspektiv

Noen av forskerens funn:

  • Patellofemorale smerter hos barn og unge er ikke bare isolert til smerter i kneet. Det har vidtrekkende konsekvenser for deres evne til å delta i sport og sosiale aktiviteter, lav livskvalitet og økt smertefølsomhet. Professorens funn indikerer at denne typen knesmerter bør ses i et biopsykososialt perspektiv og ikke kun som en lokal biomekanisk problemstilling.
  • Behandling som har positiv effekt hos voksne, ser ikke ut til å ha samme effekt hos barn og unge. Skovdal Rathleff mener det er behov for aldersspesifikke strategier som hjelper unge til å dosere trening, sport og sosiale aktiviteter. En ny forskningsintervensjon, som besto av undervisning i å justere treningsmengde og progresjon, førte til at 86 prosent av de unge hadde et tilfredsstillende resultat etter 12 uker. 77 prosent hadde samme resultat etter 6 måneder og 81 prosent etter 12 måneder. Dette var i høy grad forbundet med å kunne returnere til sport.
  • En studie med fem års oppfølging motbeviser tidligere antakelser om at patellofemorale smerter og knesmerter generelt forsvinner når de unge slutter å vokse. Resultater fra oppfølging etter henholdsvis to og fem år viser at omkring fire av ti i alderen 15-19 år fortsatt vil oppleve smerter etter fem år. Basert på selvrapporterte data er knesmertene av en slik karakter at det påvirker livskvalitet, sportsdeltakelse og i noen tilfeller valg av jobb og karriere.
  • Av nesten 1300 barn og unge var det indikasjoner på at om lag 50 prosent fortsatte å ha knesmerter etter 12 måneder.

Les mer om funnene på fysio.dk.

Powered by Labrador CMS