Forbundsleder Gerty Lund mener regjeringen ikke burde brukt tvungen lønnsnemd i kommunestreiken.

Reagerer kraftig på at regjeringen brukte tvungen lønnsnemd – sier dispensasjon ble gitt

Forbundsleder Gerty Lund mener tvungen lønnsnemd i kommunestreiken var unødvendig – mener det ble gitt dispensasjon. KS nekter.

Publisert

-Ja, jeg er svært skuffet over at regjeringen gikk til dette skrittet. Jeg vet at det ble gitt dispensasjon fra streiken for å hindre en eventuell brann i et forbrenningsanlegg i Fredrikstad. Problemet til regjeringen var derfor løst og streiken kunne ha fortsatt, sier Lund.

I følge Unio.no ble det innvilget dispensasjon fra streiken for ansatte ved forbrenningsanlegget Frevar i Fredrikstad klokken 14:11 fredag 4. juni. Litt under to timer senere – klokken 16:00 – grep arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen inn med tvungen lønnsnemd.

Streiken ble stanset med begrunnelsen om at det var fare for at avfall skulle selvantenne. Dermed var det også risiko for liv og helse i området.

- Dette viser at vi har hatt en forsvarlig streik og at våre lokale tillitsvalgte har gjort en formidabel jobb med å balansere et kraftig uttak, samtidig som de har ivaretatt liv og helse, sier Lund.

Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio reagerte også på at regjeringen brukte tvungen lønnsnemd. Han mener streiken var nødvendig. I følge Unio.nos nettsider, hevder han KS avslo muligheten til å løse situasjonen i Fredrikstad to ganger i møtet med statsråden.

- Istedenfor å lete med lys og lykte etter måter å avslutte en legitim og forsvarlig streik, burde KS bruke tid på å løse de problemene vi har i kommunal sektor, står det på Unios nettsider.

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø mener tvungen lønnsnemd var nødvendig. I følge ks.no er han glad for at regjeringen handlet raskt.

- Situasjonen ble svært alvorlig, med akutt fare for liv og helse. Brannvesenet avdekket at det var umiddelbar fare for at søppelet i anlegget ville selvantenne. Den spesielle situasjonen ved slukking av brann i slike bunkere er at brannpersonalet utsettes for stor risiko, sier han.

I følge ks.no søkte kommunen om dispensasjon tre ganger, men Unio avslo alle gangene.

Tvungen lønnsnemd også i Oslo

Mandag ble det også klart at det blir tvungen lønnsnemd i oppgjøret mellom Unio og Oslo kommune.

Statens Helsetilsyn har gitt beskjed om at streiken vil føre til fare for liv og helse, etter at bydel Nordre Aker trengte sykepleierne tilbake på jobb.

Ifølge E24 ble det søkt om dispensasjon for samtlige, men kun én ble innvilget.

– Statens Helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon hvor pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp som administrering av insulin, intravenøs behandling og annen medisinering og stell av stomi og stell av sår. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

I følge unio.no er streikeleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo skuffet over Oslo kommune.

– I denne streiken har vi vært veldig bevisste på at vi ikke skulle sette liv og helse i fare. Uttakene har vært nøye planlagte, nettopp for å unngå tvungen lønnsnemnd. I tillegg har vi vært svært medgjørlige når kommunen har søkt dispensasjon, fortsetter hun.

Powered by Labrador CMS