Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

I dag må Guri Melby svare på bekymringsmelding fra Norsk Fysioterapeutforbund

Regjeringen vil fjerne gym på videregående - møter motbør fra NFF

I dag, mandag 26. april, stiller forbundsleder Gerty Lund på et digitalt møte med Stortinget. Årsak: Forbundslederen vil fortelle kunnskapsministeren hvor uklokt det er å fjerne gym fra timeplanen.

Publisert

- Det er urovekkende at regjeringen foreslår å fjerne kroppsøving som fellesfag for elever på videregående utdanning. Jeg håper mine få minutter under høringen vil bidra til at det blir en større og bedre forståelse av hvor viktig kroppsøving er som et obligatorisk fag, sier Lund.

Forbundsleder Gerty Lund.
Forbundsleder Gerty Lund.

Hun legger frem Norsk Fysioterapeuts innspill klokken 13:45, i dag 26. april. Også generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen, stiller på høringen.

Kreftforeningen, Den Norske Legeforening, Norges Idrettsforbund, Nasjonalforeningen for folkehelsen og NFF – den såkalte Alliansen - står sammen bak et bekymringsbrev til kunnskapsministeren.

Det ble skrevet etter at regjeringen rett før påske fremmet den såkalte «Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden». Regjeringen foreslår at flere obligatoriske fag skal reduseres slik at elevene kan fordype seg i fag de vil prioritere.

Ett av fagene de foreslår fjernet, er kroppsøving. Det bekymrer Alliansen. I sin bekymringsmelding skriver de blant annet at fjerning av kroppsøving som obligatorisk fag vil kunne bidra til svekket folkehelse.

Alliansen henviser blant annet til tall fra ungKan3-studien fra 2018, hvor aktivitetsnivået til 15-åringer ble testet. Den viste at ungdommene sitter stille i ni timer daglig – eller 73 prosent av tiden de gikk med en aktivitetsmåler.

I denne alderen faller også mange fra idretten. Ungdata-undersøkelsen viser at 60 prosent av de som har drevet med ungdomsidrett slutter før de blir 18 år.

Myndighetene anbefaler at barn og unge er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag, samt at de minst tre ganger i uka trener med høy intensitet.

- Ved å fjerne kroppsøving som obligatorisk fag, vil situasjonen forverres ytterligere, skriver Alliansen i brevet.

Alliansen er også bekymret over om Norge klarer å nå FNs bærekraftsmål innen 2030, hvis kroppsøving fjernes.

I brevet til kunnskapsministeren skriver de følgende:

Vi er godt i rute for de fleste helsemålene med to viktige unntak: Fedmereduksjon og redusert inaktivitet. Fysisk inaktivitet er en av de sentrale risikofaktorene for ikke-smittsomme sykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdom, diabetes type to, ulike kreftformer, psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer. Nesten 90 prosent av vår nasjonale sykdomsbyrde er knyttet til ikke-smittsomme sykdommer, som påvirkes av levevaner og som samfunnet kan bidra til å redusere risiko for. Å fjerne kroppsøving som obligatorisk fag i videregående skole vil være nok et skritt i negativ retning for folkehelsen vår. Et samfunn tilrettelagt for fysisk aktivitet og bevegelsesglede kan bidra til å hindre at sosiale ulikheter i helse skapes eller opprettholdes.

Powered by Labrador CMS