Christine Martens er forhandlingsleder for personalklubben i Norsk Fysioterapeutforbund.
Christine Martens er forhandlingsleder for personalklubben i Norsk Fysioterapeutforbund.

Snart mekling i lønnsoppgjøret for ansatte i Norsk Fysioterapeutforbund

Striden står om hvordan lønnsmassen skal beregnes.

Publisert

Tirsdag 15. februar starter meklingen i lønnsoppgjøret for medlemmer av personalklubben i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Meklingsfristen er ved midnatt tirsdag.

Personalklubben brøt lønnsforhandlingene med ledelsen i forrige måned. Partene er enige om rammen for lønnsoppgjøret og prosentvis størrelse på det generelle tillegget. Det er også oppnådd betinget enighet om hvordan individuelle tillegg skal fordeles.

Ønsker felles forståelse

Partene er derimot uenige om fastsettelse av lønnsmassen. Lønnsmasse er summen av en gitt gruppe arbeidstakeres lønn i løpet av en bestemt periode.

– Våre forventninger til meklingen er at vi kommer frem til en felles forståelse av at de samme spillereglene for lønnsforhandlinger som NFF forfekter i arbeidet for medlemmene i stat, kommune og i det private, også skal gjelde for oss i sekretariatet. Det er helt nødvendig for at vi ikke skal havne i den samme situasjonen også neste år, sier Christine Martens i personalklubben. Hun leder forhandlingsdelegasjonen etter at Morten Bjerkhaug gikk ut av tillitsvalgtrollen tidligere denne måneden.

25 tas ut ved streik

Personalklubben har meldt plassfratredelse for 25 ansatte i sekretariatet. Disse vil bli tatt ut i en eventuell streik.

– Personalklubben håper vi kan oppnå enighet hos Riksmekleren. Vi har uansett gjort alle de nødvendige forberedelsene til en streik. For oss handler denne saken om helt grunnleggende prinsipper. Dersom partene ikke er likeverdige og har like stor beslutningsmyndighet, så kan vi ikke kalle det reelle forhandlinger. På det punktet kan vi vanskelig gi oss, sier Martens i personalklubben.

Generalsekretæren i Norsk Fysioterapeutforbund er forelagt uttalelsene fra leder av personalklubben.

– Jeg har respekt for meklingen, hvor to likeverdige parter ønsker å finne en felles løsning. Jeg ser frem til meklingen og håper vi kan komme til enighet. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere bruddet før meklingen starter, sier generalsekretær Stian Rugsveen Engen i NFF.

NB! Tidsskriftet Fysioterapeuten utgis av Norsk Fysioterapeutforbund. Artikkelforfatteren er selv ansatt i sekretariatet og medlem av personalklubben.

Powered by Labrador CMS