Flere sykehjemsplasser i forslaget til statsbudsjett
Flere sykehjemsplasser i forslaget til statsbudsjett

Statsbudsjettet: Flere sykehjemsplasser

Fredag la regjeringen frem sitt forslag til neste års statsbudsjett. Mer til eldreomsorg og sykehus er blant overskriftene innen helse.

Publisert Sist oppdatert

Innen helse og omsorg  skal det nå komme 1500 nye heldøgns sykehjemsplasser. 

Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner, og blir beskrevet som et spleiselag mellom stat og kommuner.  

De 300 ekstra millionene gjør at regjeringen og staten forplikter seg til en totalsum på 3 milliarder over ti år. Staten er avhengige av at kommunene betaler resten. Tilskuddet fra staten utgjør ifølge NRK 50–70 prosent av hva en plass koster.

I tillegg vil regjeringen bevilge 150 millioner kroner til lavterskeltilbud innen psykisk helse.

Innen utdanning blir det bevilget 1 milliard kroner til forskning på kunstig intelligens over de neste fem årene. 

Sykehusene får 2,2 milliarder kroner mer. Det ligger dermed an til kortere ventetider på sykehus - noe som ligger inne som et oppdrag til sykehusene i denne sammenhengen. 

Det vil også bevilges 26 millioner kroner til et digitalt helsekort for gravide. 

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet. 

Powered by Labrador CMS