Nye Rikshospitalet slik det er planlagt
Nye Rikshospitalet slik det er planlagt

Ullevål sykehus legges ned

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i dag å videreføre Nye Aker og Nye Rikshospitalet til gjennomføringsfasen. Med forbehold om at statlig regulering for de to prosjektene blir vedtatt, kan de nye sykehusene stå ferdig i 2031.

Publisert Sist oppdatert

– Styret har godkjent et prosjekt som i betydelig grad styrker sykehustilbudet i Oslo og i hele landet. Nye Aker og Nye Rikshospitalet legger til rette for en god og likeverdig pasientbehandling. De nye sykehusbyggene vil også gi økt behandlingskapasitet for å møte en forventet befolkningsvekst, sier styreleder Svein Gjedrem i en pressemelding fra det regionale helseforetaket.

- Bedre helsetjenester

Utviklingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet skal sammen med et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet, ny sikkerhetspsykiatri på Ila, og nye Oslo storbylegevakt på Aker sørge for bedre helsetjenester, ifølge Helse Sør-Øst. Ved å samlokalisere lands- og regionsfunksjoner blir ifølge helseregionen sykehustilbudet bedre for Oslos befolkning, og også for pasienter fra hele regionen og hele landet.

Over halvparten av behandlingen ved Oslo universitetssykehus HF gis til pasienter utenfor Oslo, ifølge Helse Sør-Øst.

Ansatterepresentanter stemte mot

Forprosjektrapportene ble godkjent i styret mot de ansattvalgte styremedlemmenes stemmer.

Ansattrepresentantene fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet stemte mot forslaget, ifølge NRK. Årsaken skal ha vært for mange uavklarte forhold og for høy risiko i prosjektet.Powered by Labrador CMS