Vant pris: F.v. Ane Pollestad Randa og Jenny Marie Elvenes. Jens Fredrik Aas fra NFF overrakte prisen. Ikke til stede på bildet: Caroline Fjellandsbø.

Vant NFFs studentpris

Jenny Marie Elvenes, Ane Pollestad Randa og Caroline Fjellandsbø ved OsloMet ble vinnere av Norsk Fysioterapeutforbunds studentpris for 2023.

Publisert Sist oppdatert

Juryens begrunnelse

Fag- og utdanningspolitisk råd i Norsk Fysioterapeutforbund, begrunnet pristildelingen på denne måten:

Kandidatene har skrevet en metodisk sterk oppgave med et høyst aktuelt tema som også kan tenkes å ha implikasjoner og være til inspirasjon for andre populasjoner. Fysioterapeutens rolle knyttet til problemstillingen er også godt belyst.

Juryen vil spesielt legge frem følgende styrker ved oppgaven:

  • Skriver godt frem tematikken og bygger opp rasjonale for problemstillingen. 
  • Tema er dagsaktuelt og aktuelt for samfunnet som helhet.
  • Kandidatene gjør godt rede for teorier om hjerterehabilitering, etterlevelse og mestring.
  • Det er ryddig fremstilling av inkluderte studier med gode tabeller. 
  • Kilde: Fysio.no

Regionleder Jens Fredrik Aas i forbundets region Osloområdet overrakte torsdag 13. juni prisen til vinnerne på vegne av Norsk Fysioterapeutforbund.

– Jeg vil få takke dere for deres engasjement, dedikasjon og harde arbeid. Det å skrive gode oppgaver i forbindelse med studier er et inspirerende eksempel på hvordan man som student og fysioterapeut kan bidra til en betydelig innvirkning på fysioterapifaget og samfunnet, uttalte Aas ifølge en melding lagt ut på fysio.no

Pollestad Randa, Elvenes og Fjellandsbø fikk prisen for sin bacheloroppgave "Etterlevelse av digital hjerterehabilitering sammenlignet med senterbasert hjerterehabilitering – En litteraturstudie".

Powered by Labrador CMS