Enige om at noe må gjøres: Erlend Svardal Bøe (t.v.) og Ole Henrik Krat Bjørkholt.
Enige om at noe må gjøres: Erlend Svardal Bøe (t.v.) og Ole Henrik Krat Bjørkholt.

Vil ha mer fysisk aktivitet: - Man har mislyktes til nå

Dagen før Idrettsmedisinsk høstkongress starter i Trondheim, møttes blant andre Erlend Svardal Bøe fra Høyre og Ole Henrik Krat Bjørkholt fra Arbeiderpartiet til debatt. Temaet var fysisk aktivitet i helsevesenet. Politikerne var skjønt enige om at det er på tide å gjøre noe. - Man har mislyktes til nå, sa Krat Bjørkholt.

Publisert Sist oppdatert

TRONDHEIM: Fredag starter den årlige idrettsmedisinske høstkongressen i trønderhovedstaden. "Dagen før dagen" inviterte Exercise is Medicine Norge to sentrale helsepolitikere til debatt om fysisk aktivitet i helsevesenet. Svardal Bøe er medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mens Krat Bjørkholt er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. 

- Hva har blitt gjort?

Terje Halvorsen var med på å starte Exercise is Medicine i Norge, og fungerte som leder inntil Aina Emaus nylig tok over. Han startet debatten med å stille spørsmål til de to politikerne om hva som har blitt gjort til nå - og om effekten av dette. 

Fastlegeordningen

Krat Bjørkholt (AP) svarte med å vise til Regjeringens satsing på fastlegeordningen. 

-Vi trenger en robust og sterk fastlegetjeneste, sa han. 

Dette er Exercise is Medicine

Exercise is Medicine er et globalt helseinitiativ forvaltet av 

American College of Sports Medicine. De vil at fastleger, fysioterapeuter og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten skal bruke fysisk aktivitet som en del av behandlingen, og henvise pasienter til sertifiserte treningsinstruktører og program. (Kilde: Exercise is Medicine sine nettsider)

Han nevnte samtidig at regjeringen nå har brukt en milliard kroner på å styrke ordningen, og hevdet at resultatene så langt er positive med tanke på økt rekruttering. 

I tillegg sa Krat Bjørkholt at han tror fremtidens helsetjeneste vil bli mer tverrfaglig.

-Må spille på andre profesjoner

Svardal Bøe (H) mente at fastlegene må spille mer på andre helseprofesjoner når det gjelder fysisk aktivitet. Han la til at alle har et ansvar for egen helse, men samtidig skal samfunnet legge til rette for aktivitet. 

- Flere kommuner har fått en politikk på forebygging, hevdet Svardal Bøe. 

Og la til: 

- En ting er selve behandlingen, en annen er oppfølgingen i etterkant.

Inger-Lise Aamot Aksetøy er fysioterapeut, og leder Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin ved St.Olavs Hospital. Hun la vekt på frisklivssentralenes betydning i denne sammenhengen: 

-Helsedirektoratet anbefaler bruk av frisklivssentraler. Vi har mest å hente på å bygge opp lavterskeltilbud i kommunene rundt i Norge, mente hun. 

Fysisk aktivitet i skolen

Aina Emaus er nåværende leder for Exercise is Medicine i Norge. Hun var tydelig på at det foreligger et stortingsvedtak på en time fysisk aktivitet i skolen. 

- Dette vedtaket er ikke fulgt opp, sa hun. 

Og fikk støtte fra fra salen. Kenneth Martinsen, fysioterapeut og leder for Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i Norsk Fysioterapeutforbund, var tydelig på at dette vedtaket er et politisk ansvar på overordnet nivå. 

- Vi kommer til å mangle helsepersonell

- I fremtiden kommer vi til å mangle leger og sykepleiere dersom vi ikke gjør noe på politisk nivå, sa Krat Bjørkholt til Fysioterapeuten etter debatten. 

- Dersom vi lykkes med en aktiv folkehelsepolitikk, kommer vi derimot ikke til å gå tom for helsepersonell, avsluttet han.

Powered by Labrador CMS