Delte meninger om ventelisterapport

Helsedirektoratets granskning av ventelistene ved norske sykehus gis det glatte lag av Legeforeningens Christian Grimsgaard.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratets rapport, Utredning av registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten, ble overlevert helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i går, onsdag. Ministeren var tydelig fornøyd med funnene.

– Det er viktig for regjeringen å gjøre ventetiden til norske sykehus så kort som mulig for så mange pasienter som mulig. Helsedirektoratets vurdering er at ventetiden på nasjonalt nivå samlet sett går ned, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ifølge Dagens Medisin deler ikke overlege og tillitsvalgt Christian Grimsgaard, som er medlem i Legeforeningens sentralstyre, denne oppfatningen.

Bortforklaring

Helsedirektoratet konkluderer med at medisinsk utvikling, prioriteringsveiledere og mer individualisert behandling er blant årsakene til at færre pasienter blir vurdert til å ha rett til behandling.

Grimsgaard kaller direktoratets fremstilling tendensiøs, og viser til at 98 prosent av pasientene tas av ventelisten etter første konsultasjon og at denne praksisen omtales som «ikke helt i tråd med regelverket».

– Det er minimale endringer i graden av individualisering i behandlingen de siste tre til fire årene. De ser helt bort fra de veldig viktige faktorene, som for eksempel sanksjonene er, sier Grimsgaard til Dagens Medisin.

Han viser til at sykehusene må betale for behandling andre steder dersom de ikke greier å innfri pasientrettighetene.

– Denne fremstillingen er ikke egnet til å opplyse saken. Den er egnet til å tildekke saksforholdene, og slik jeg vurderer dette er det en studie i bortforklaringer, uttaler Grimsgaard.

Uheldig praksis

Helsedirektoratet kan ikke utelukke uheldig praksis etter å ha gjennomgått 356 pasientjournaler, men man har heller ikke funnet grunnlag for påstander om at pasienter kalles inn til konsultasjon uten reelt innhold.

– Det er mye som tyder på at regelverket praktiseres ulikt. Det er for stor variasjon i helsetjenesten vår i dag. Det er derfor ikke overraskende med variasjon også på dette området. Likevel tyder Helsedirektoratets rapport på at praktiseringen er mer lik i dag enn tidligere, sier Bent Høie.

Vurderer tiltak

Helsedirektoratet kommer med to forslag til tiltak i sin rapport. For det første mener man at det pasientadministrative systemet bør forbedres, et arbeid som ifølge HOD allerede er igangsatt, og videre at regelverket bør endres slik at skillet mellom rett til utredning og rett til behandling oppheves.

«Ventelisteregistreringen bør endres til at pasientene tas av venteliste ved første kontakt», skriver direktoratet.

Powered by Labrador CMS