Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Reduserer dødeligheten etter amputasjon

Nye retningslinjer utviklet ved Hvidovre Hospital i Danmark kan redusere dødeligheten etter amputasjon.

Publisert Sist oppdatert

De fleste pasientene som gjennomgår amputasjon ved sykehuset har et sammensatt sykdomsbilde. Pasientene har ofte åreforkalkninger, kols, diabetes og høyt blodtrykk, og de har følgelig den høyeste dødeligheten blant ortopedkirurgiske pasienter, ifølge fysio.dk.

En tverrfaglig gruppe har nå hevet kvaliteten på behandlingen ved å innføre nye standarder, og resultatet er at dødeligheten tretti dager etter amputasjon er redusert fra over 30 prosent til under 20.

Satt i system

I de nye behandlingsretningslinjene er alt fra væskeinntak til blodtransfusjoner, smertebehandling og gjenopptrening satt i system.

- Det er svært viktig at pasientene blir selvhjulpne så raskt som mulig. Det er ikke selve amputasjonen de dør av. Ettersom de fleste av disse pasientene er svekket i utgangspunktet på grunn av alvorlig sykdom og inaktivitet, øker risikoen for komplikasjoner. Derfor er det viktig at vi kommer i gang med treningen så tidlig som mulig, gjerne på operasjonsdagen, sier Morten Tange Kristensen ved Hvidovre Hospital til fysio.dk.

Han er fysioterapeut med doktorgrad, og har vært med i den tverrfaglige gruppen som har utviklet retningslinjene.

Få pasienter

Det foretas mellom 60 og 70 større amputasjoner ved sykehuset hvert år, og det lave pasientvolumet er ifølge Kristensen en av årsakene til at det er utfordrende å skape gode rammer og et godt tilbud til pasientgruppen.

Man har valgt å samle pasientene på en post hvor det også ligger pasienter i andre ortopedkirurgiske forløp. Her er det tilknyttet en spesielt utvalgt gruppe fagpersoner bestående av blant annet legespesialist, sykepleier og fysioterapeut.

Powered by Labrador CMS