Effektiviserer i stykker tjenesten

På danske sykehus opplever fysioterapeuter så stort effektiviseringspress at det går ut over tjenestene de leverer.

Publisert Sist oppdatert

Til syvende og sist er det pasientene som blir skadelidende når stadige effektiviseringskrav går ut over tjenestene fysioterapeutene leverer, skriver fysio.dk.

Fysioterapeuter under press

I en undersøkelse gjennomført blant fysioterapeuter på danske sykehus, sier mer enn femti prosent av fysioterapeutene at de har problemer med å løse sine oppgaver tilfredsstillende som følge av effektiviseringspress.

Danske Fysioterapeuter har gjennomført to større medlemsundersøkelser blant medlemmer i spesialisthelsetjenesten, og disse viser at det blir stadig færre fysioterapeuter på sykehusene samtidig som de gjenværende skal løse flere og mer komplekse oppgaver.

Rammer pasientene

Arbeidspresset fysioterapeutene opplever rammer pasientene, ifølge Danske Fysioterapeuters undersøkelse.

Mer enn halvparten av fysioterapeutene svarer at enkelte pasienter skrives ut i unødvendig dårlig tilstand, og hele 73 prosent har opplevd at pasienter skrives ut for tidlig.

Danske Fysioterapeuter ser alvorlig på situasjonen, og forbundet har derfor blant annet tatt kontakt med medlemmer av Sundheds- og Ældreudvalget i det danske Folketinget.

Les undersøkelsen her.

Powered by Labrador CMS