Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Blå partier skal styre i mange norske kommuner de neste fire årene. Hva betyr dette for helsetjenestene?

Blå valgbølge – hva betyr dette for helse- og omsorgstjenestene?

– Valget er tatt, og to partier fremstår som vinnere. Den borgerlige fløyen tar over mange store og små kommuner. Hva skjer nå?, spør redaktør på lederplass.

John Henry Strupstad, redaktør

«Historisk» og fascinerende» var ord som ble brukt av valg-ekspertene på riksdekkende TV sent i går. "Tilbake til normalen", var vendinger som ble brukt for enkelte kommuner.

Ja, vi er vitne til sterke skifter og brå vendinger i det politiske landskapet. Flere av de største byene ser ut til å få borgerlig flertall, sterkt preget av valgvinnerne Høyre og Fremskrittspartiet. Hva dette vil si for fysioterapeuter og kommunale fysioterapitjenester er selvsagt tidlig å si. Men siden vi tok en prat med helsepolitiske talspersoner fra alle de største partiene før valget, går det an å titte litt inn i glasskula.

Rehabilitering, tverrfaglighet og skole

Erlend Svardal Bøe fra Høyre er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han sa til Fysioterapeuten at Høyre vil styrke habiliterings- og rehabiliteringsområdet. Han sa også at i årene fremover må man klare å ta ned belastningen på helse- og omsorgstjenestene. Og la til at det må tenkes annerledes for hvordan tjenestene organiseres.

– Mer tverrfaglighet, sa han. Før han avsluttet med at det må forebygges mer og repareres mindre.

– God forebygging er for eksempel å satse mer på lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp i alle kommuner, og øke bruken av ordningen med grønn resept slik at det blir enklere for folk å legge om livsstilen sin med mer fysisk aktivitet og bedre kosthold. For Høyre er også barn og unge høyt prioritert, og vi vil fortsette å satse på en god helsetjeneste for barn, unge og deres familier gjennom helsestasjonene og skolehelsetjenesten, sa Svardal Bøe.

-Staten skal ta regninga

Hva så med Fremskrittspartiet?

Vi tok også en prat med Bård Hoksrud, som er helsepolitisk talsperson for partiet. Han la vekt på helhetlige behandlingskjeder, og at staten skal dekke kostnadene uavhengig av hvem som tilbyr helsehjelpen. Hoksrud nevnte også økt satsing på rehabilitering og mer tverrfaglighet som viktige endringspunkter.

Før han avsluttet:

– Vi trenger flere behandlingsplasser, og vi må utvikle helsestasjonene og skolehelsetjenesten til å jobbe mer forebyggende.

Tomme ord eller verdifulle løfter?

Hva sier dette oss? Hørt det før? Tomme ord, eller verdifulle løfter?

Det gjenstår å se. Faktum er at i mange norske kommuner kommer nå andre partier og politikere til makta. Partier med andre vyer enn de som har styrt de seneste fire årene.

Vi skal selvsagt ikke glemme de andre partiene. Mange kommuner vil fortsatt ledes av "røde" eller "rød-grønne" partier og koalisjoner. Faktum er likevel at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Rødt fremstår som taperne denne gangen.

Og: Det skal jo forhandles. Forhandles over en lav sko de neste dagene og ukene. Kameler skal svelges. Nye koalisjoner dannes raskt i politiske landskap.

Men en ting er sikkert. Befolkningen ønsker en endring denne gangen. Allerede om to år får vi det første svaret på om skiftet ble som man hadde tenkt seg eller ei.

Powered by Labrador CMS