Fysioterapi tilbake som lovpålagt tjeneste

Kravet om at fysioterapi skal være en del av kommunehelsetjenesten, gjeninnføres. Regjeringen foreslår også å innføre direkte tilgang til fysioterapeut uten henvisning fra lege. 

Publisert Sist oppdatert

Det var mye godt nytt for fysioterapeuter, da Helseminister Bent Høie i dag på Helsekonferansen 2015 ga en innføring den nye stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten.

- For pasientene betyr direkte tilgang at en unødvendig omvei blir fjernet, og for oss fysioterapeuter er det et historisk øyeblikk. Endelig har vi oppnådd full anerkjennelse for vår kompetanse i å vurdere helhetlig og selvstendig, sier forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Fred Hatlebrekke til fysio.no.

For pasienter med akutte muskelplager er det en stor fordel å komme raskt til fysioterapeut som kan undersøke, vurdere, gi råd og behandling.

– Dette forslaget er i tråd med intensjonen «pasientens helsetjeneste». For hvert år gis 450 000 pasienter behandling av de ca. 3400 fysioterapeutene som kommunene har inngått driftsavtaler med. I denne saken viser helseministeren også at han er lydhør for gode innspill til endringer av helsetjenesten, sier han.

Regjeringen vil også etablere en forskrift som regulerer kvalitets- og funksjonskrav i den avtalebaserte fysioterapitjenesten, og utrede muligheten for at kommunene kan tildeles fastlønnstilskudd også når fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen.

Primærhelseteam

- Helse betyr hel, sa helseministeren i sitt innlegg.

- Vi har mange tjenester som er gode hver for seg, men vi mangler helheten. Det er på tide at vi lager helhetlige tjenester for hele mennesker.

I den nye stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten: Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, er det store prosjektet å bygge pasientens helsetjeneste. Dette ønsker regjeringen å oppnå blant annet ved hjelp av såkalte primærhelseteam.

- Tjenesten må tilpasses den enkelte bruker, ikke den enkelte diagnose. Kommunehelsetjenesten er i dag bygget opp rundt profesjonsgrupper og diagnoser, ikke mennesker. Vi mener at arbeidet må organiseres i flerfaglige team. Primærhelseteamet vil fungerer som en utvidet allmennlegepraksis, med en kjerne av allmennlege, sykepleier og administrativt personell. Teamet skal i tillegg til å behandle, også koordinere tjenestene pasienten i deres gruppe har behov for, sa Høie. 

Regjeringen vil også lokalisere flest mulig tjenester under samme tak.

- Én dør inn gjør det enklere for pasienter og brukere som er usikre på hvor de skal gå. Samlokalisering vil også legge til rette for bedre samhandling mellom ulike helsepersonellgrupper, sa han.

Den nye stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten skal opp i statsråd senere i dag.

Powered by Labrador CMS