Gerty Lund ønsker ikke omkamp om kravet om fysisk aktivitet i skolene. Hun lover å følge opp når saken budsjettbehandles i Stortinget.
Gerty Lund ønsker ikke omkamp om kravet om fysisk aktivitet i skolene. Hun lover å følge opp når saken budsjettbehandles i Stortinget.

Gir regjeringen motbør – fysisk aktivitet må på timeplanen, mener Lund

Forbundsleder Gerty Lund reagerer kraftig på regjeringens forslag om å endre vedtaket som sikrer norske skolebarn minst én time fysisk aktivitet om dagen. Lund vil følge opp når forslaget behandles i utdanningskomiteen på Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

Det var kunnskapsminister Guri Melby (V) som torsdag la frem forslaget om å oppheve kravet om fysisk aktivitet i skolene. Stortinget har tidligere vedtatt at alle elever fra 1. – 10. klasse skal få en times fysisk aktivitet hver dag.

Sammen med Nasjonalforeningen for folkehelse og en rekke andre organisasjoner, har Gerty Lund kastet seg inn i kampen i håp om at regjeringens forslag ikke blir en realitet.

- Da kravet i sin tid kom, feiret blant annet vi i NFF det som en seier. Seier først og fremst fordi det er viktig for folkehelsen. Vi vet at mange barn vokser opp uten å være fysisk aktive. Nettopp disse barna blir hjulpet ved at skolene forplikter seg til fysisk aktivitet, sier Lund.

Dette postet Lund på Facebook

I går – torsdag 8. oktober - postet hun følgende kommentar på sin egen Facebook-side:

-Norsk Fysioterapeutforbund sammen med NFFs øvrige alliansepartnere for fysisk aktivitet (Nasjonalforeningen for folkehelse, Kreftforeningen, Legeforeningen og Idrettsforbundet), reagerer når det gjelder regjeringens neglisjering av stortingsvedtaket. Her er hva NFF skrev om dette i kommentar til statsbudsjettet 2021 i går:

"Én time fysisk aktivitet i skolen"

-Regelmessig fysisk aktivitet bidrar til å redusere risikoen for blant annet overvekt, muskel- og skjelettlidelser, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og kreft. Alle elever, uavhengig av bosted, fortjener denne viktige timen hver skoledag for å fremme både fysisk og psykisk helse, trivsel og mestring. Dette universelle tiltaket vil bidra til å utjevne helseforskjeller ved at det er barna med det dårligste utgangspunktet som får økt sitt aktivitetsnivå mest.

Det er godt dokumentert at den samlede tiden i ro i løpet av dagen er en selvstendig risikofaktor for dårligere helse, og at også inaktivitet rammer sosialt skjevt. Av hensyn til det enkelte barns framtid og den nasjonale folkehelsen kan vi derfor ikke akseptere at regjeringen bare setter en strek over Stortingets vedtak om en time daglig fysisk aktivitet for alle elever i grunnskolen, slik de gjør i budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet.

Sammen med våre alliansepartnere Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Idrettsforbundet og Legeforeningen vil vi protestere på at anmodningsvedtaket fra 2017 er kvittert ut, det er det ikke før alle barn har tilbud om 1 time fysisk aktivitet hver dag!

Følger opp i budsjettdebatten

Lund lover nå at hun og NFF vil følge opp dette – og andre forslag, i forbindelse med høringene og budsjettbehandlingen i Stortinget.

- Når utdannings- og forskningskomiteen skal behandle blant annet dette, vil vi være på ballen og komme med våre innspill. Det er jeg sikker på at flere organisasjoner vil. Det er viktig at fysisk aktivitet ikke blir valgfritt for skolene. Det kan ikke være opp til hver enkelt rektor og engasjementet fra de enkelte lærerne. Det er rett og slett ikke godt nok for barna, sier Lund.

Hun viser blant annet til forskning som viser at barn som er fysisk aktive i større grad forblir aktive som voksne.

- Fysioterapeuter som jobber i skolene ser viktigheten av fysisk aktivitet daglig. De bidrar også til å legge til rette slik at barn som ikke er vant med fysisk aktivitet hjemmefra, blir kjent med det å være aktiv. Bedre folkehelse skal vi lete lenge etter, sier Lund.

Powered by Labrador CMS