Svensk resept med effekt

Fysisk aktivitet på resept (FaR) er en effektiv måte å få pasienter som ikke er tilstrekkelig fysiske aktive til å begynne å bevege seg, ifølge den første systematiske oversikten av den svenske FaR-modellen, gjennomført ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Publisert

Størstedelen av befolkningen i mange land er for lite fysisk aktive, og Verdens helseorganisasjon (WHO) rangerer det lave aktivitetsnivået som den fjerde viktigste helserisikoen globalt.

- Metoder som kan bidra til å øke det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen og for pasienter er derfor etterspurt, men dokumentasjonen har vært mangelfull, sier Mats Börjesson, overlege i kardiologi ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han er også professor i idrettsfysiologi ved Sahlgrenska akademin, Gøteborgs universitet.

Mer personorientert

Den svenske FaR-modellen ble innført i 2001. Med FaR får pasienten en individuell vurdering og hjelp til å finne passende fysisk aktivitet. I samarbeid med enheter i helsetjenesten kan pasienten senere få trening og systematisk oppfølging. Analysen som nå er utført inkluderer ni studier, hvorav sju var randomiserte kontrollerte studier.

Hovedresultatet viser, ifølge en oppsummering fra Sahlgrenska, at FaR-modellen øker det fysiske aktivitetsnivået hos pasienter som ikke er tilstrekkelig fysisk aktive. Det finns imidlertid ikke like mange studier som viser en sammenheng mellom FaR og effekten på variabler som blodtrykk, fettstoffer i blodet og sukkerbalanse.

- Evidensbasert metode

- Dette viser at FaR kan brukes innen helse- og omsorgstjenesten som en evidensbasert metode for å øke det fysiske aktivitetsnivået hos pasienter som har behov for det, ved at den er mer personsentrert og individuell, og tar sikte på livsstilsendringer over tid, sier Börjesson.

Powered by Labrador CMS