Mer vekt på fysisk aktivitet i dansk psykiatri

Regjeringen i Danmark har lagt fram en ny nasjonal psykiatriplan. Fysisk aktivitet og behandling av kroppslige spor skal få mer oppmerksomhet.

Publisert

Danske Fysioterapeuter (DF) er veldig fornøyd med den nye planen. Dette er nemlig helt i tråd med anbefalingene foreningen har gitt til regjeringen. Planen legger opp til et økt fokus på forebygging og behandling av fysiske sykdommer i psykiatrien.

Trenger støtte

Tina Lambrecht, som er leder i Danske Fysioterapeuter, synes det er veldig bra at det nå skjer noe på dette området.

- Vi vet at de aller fleste mennesker med psykiske lidelser ønsker å være mer fysisk aktive, men av forståelige grunner har de problemer med å fokusere på det. Det er helt avgjørende at de får den støtten de har behov for, sier Lambrecht i en kommentar på fysio.dk.

Gjenopptreningsplaner

I fjor kom foreningen med fire forslag til hvordan man kan styrke behandlingen, helsen og livskvaliteten til mennesker med psykiske lidelser. DF foreslo gjenopptreningsplaner i psykiatrien, at alle psykisk syke skal screenes for livsstilssykdommer, og at alle botilbud skal ha fokus på fysisk aktivitet.

Redusere tvangsbruk

Det fjerde forslaget var at fysioterapi i større grad må integreres i innsatsen for å redusere bruken av tvang i psykiatrien. Alle fire forslagene kan Danske Fysioterapeuter finne igjen i regjeringens psykiatriplan, skriver fysio.dk.

Ifølge planen skal det settes av 900 millioner kroner til å forbedre de fysiske rammene på institusjoner rundt om i Danmark. I tillegg kommer 100 millioner kroner i år og 200 millioner årlig framover til flere ansatte i psykiatrien. 

Powered by Labrador CMS