Barnas egne erfaringer med fysisk aktivitet bør tas mer inn i både forskning og praksis i skolen, mener Laura Suominen Ingulfsvann.
Barnas egne erfaringer med fysisk aktivitet bør tas mer inn i både forskning og praksis i skolen, mener Laura Suominen Ingulfsvann.

Barn vil bevege seg mer på skolen

10-åringer vil heller bevege seg enn å sitte stille på skolen, men vil være med å bestemme hvordan, viser en ny doktorgradsstudie.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er med i alliansen som jobber for én times fysisk aktivitet i skolen hver dag. Laura Suominen Ingulfsvann disputerte nylig ved Norges idrettshøgskole (NIH) og Høgskulen på Vestlandet. Hun har sett på hvordan fysisk aktivitet i skolen foregår sett med barnas perspektiv, ved å spørre nesten hundre 10-åringer i Sogn og Fjordane.

Hun fant at barna liker bedre å bevege seg enn å sitte stille og at barn liker variasjon, enten aktiviteten er voksenstyrt eller fri. Barn liker å velge, og de liker å føle seg delaktige i aktivitetene, forteller Ingulfsvann, ifølge Norges Idrettshøgskole.

Ikke alltid konkurransefritt

Studien til Ingulfsvann er en del av Active Smarter Kids-studien (ASK), som tester ut om mer fysisk aktivitet bygget inn i skolehverdagen kan gi bedre skoleprestasjoner, trivsel og helse.

ASK-studien har som mål at fysisk aktivitet skal være lystbetont og uten konkurranse. Men Ingulfsvanns studie viser at det ikke alltid er slik.

‒ Barna får jobbe sammen, synes det er gøy å lære og gjøre nye aktiviteter, men kan samtidig synes det er frustrerende ikke å få det til med en gang. Og fysiske aktiviteter kan like gjerne føre til utestengelse og mobbing, forteller hun.

Noen vil føle seg svakere enn andre, eller at de ikke er med.

Bør tas mer med

Barnas egne erfaringer bør tas mer inn i både forskning og praksis i skolen, mener Ingulfsvann.

Laura Suominen Ingulfsvann disputerte nylig over doktorgraden «Affected by movement – a qualitative exploration of 10-year-old children’s experiences from a school-based physical activity intervention.»

Powered by Labrador CMS