Foto: Kai Hovden

-Sender regningen til pasientene

Forbundsleder Fred Hatlebrekke mener regjeringen skyver regningen for fysioterapi og opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering over på kommunene og pasientene.

Publisert Sist oppdatert

Det ga han uttrykk for under en høring i Stortingets helse- og omsorgskomité i dag, torsdag.

Pasientene betaler

Med kutt i overføringene til kommunene på 175 millioner kroner mener Hatlebrekke at pasientene blir sittende igjen med regningen.

Dette er midler som vil bli tatt fra fysioterapitjenesten. Regjeringen foreslår at disse midlene skal tas inn igjen som egenbetaling fra pasientene. Dette er helt urealistisk, slo han fast.

Forbundslederen fortalte komitémedlemmene at NFF allerede er varslet om at en slik økonomisk innretning på neste års budsjett sannsynligvis vil føre til reduksjon i fysioterapitjenestene i en rekke kommuner.

Verst for de svakeste

Hatlebrekke rettet videre oppmerksomheten mot regjeringens forslag om å fjerne diagnoselisten. Dette vil ifølge NFF ramme om lag 236.000 personer, som må betale egenandel dersom forslaget blir en realitet.

- Forslaget vil ha særlige negative konsekvenser for de økonomisk svakeste pasientene som for eksempel kronikere og uføretrygdede, minstepensjonister og utviklingshemmede, påpekte forbundslederen.

- Forslaget vil, som også høringssvarene fra pasientorganisasjonene viser, innebære en radikal endring for store pasientgrupper. Vi synes det er alvorlig at departementet foreslår et så omfattende tiltak uten at det bygger på en grundig utredning, utdypet Hatlebrekke.

NFF oppfordrer Stortinget til å be regjeringen reversere forslaget, og i stedet nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå listen og komme med faglig begrunnede forslag til eventuelle endringer.

Powered by Labrador CMS