Astrid Woodhouse er en av to fysioterapeuter som representerer Norsk Fysioterapeutforbund i ekspertgruppen som skal jobbe med pakkeforløp.

Ønsker at fysioterapeuter skal få en sentral rolle i pakkeforløp

Fysioterapeuter bør ha en nøkkelrolle i pakkeforløp, og de må jobbe tverrfaglig med leger, ergoterapeuter, psykologer og annet helsepersonell.

Publisert

Det mener fysioterapeutene Astrid Woodhouse og Ingrid Snöbohm Skogdal. De representerer Norsk Fysioterapeutforbund i den nyopprettede ekspertgruppen som skal jobbe med pakkeforløp for pasienter med langvarig utmattelse av uklar årsak, inkludert CFS/ME.

- Min hovedoppgave blir å fremme fysioterapeuter som viktig helsepersonell i et pakkeforløp. Vi representerer et særdeles godt alternativ til blant annet medisiner. I tillegg tror vi at behandling hos fysioterapeut i samarbeid med fastlege kan utsette eller forhindre henvisning til spesialisthelsetjenesten, for eksempel til smerteklinikker, sier Woodhouse.

Woodhouse er manuellterapeut og 1. amanuensis ved NTNU i Trondheim. I tillegg jobber hun klinisk ved St. Olavs Hospital, og har i flere år engasjert seg i pasienter med sammensatte lidelser blant annet gjennom Knutepunktprosjektet.

Pakkeforløp kan unngås

Hun mener mange med langvarige smerter ikke har behov for pakkeforløp, og tenker at mange pasienter kan få god hjelp i primærhelsetjenesten hvis de får riktig og tilpasset behandling, fremfor å overføres til spesialisthelsetjenesten. Mange kan også unngå å gå på medikamenter store deler av livet.

- Smertemedisiner er «trøblete», og fysioterapi er for mange et godt alternativ. Disse poengene er det viktig å fremheve i jobben for et pakkeforløp, sier Woodhouse.

Tverrfaglig team

Ingrid Snöbohm Skogdal

Ingrid Snöbohm Skogdal fremhever viktigheten av fysioterapeuter i tverrfaglige team. Selv jobber hun 50 prosent som spesialist i kvinnehelse og 50 prosent ved Friskvern Unicare, hvor hun primært jobber med rehabilitering av pasienter med kronisk utmattelsessyndrom.

- Vi ser at pasientene ofte kommer for sent til oss, og da er veien til bedring lengre. I tillegg er tilbudet pasientene får når de kommer hjem til sine respektive kommuner varierende. Ikke alle får den oppfølgingen og hjelpen de trenger, og havner derfor raskt tilbake i gamle mønstre, sier Snöbohm Skogdal.

Ved Unicare Friskvern jobber fysioterapeut tett sammen med lege, psykolog og ernæringsfysiolog. I tillegg er ergoterapeuter aktuelle i helseteam.

- Vi utfyller hverandre. Det vil jeg sørge for å bringe til torgs når vi starter arbeidet i ekspertgruppen, sier Snöbohm Skogdal.

Ekspertgruppen deles i to. Den ene gruppen skal jobbe med pakkeforløp for pasienter med langvarige smerter og muskel- og skjelettlidelser uten klar årsak. Den andre gruppen skal jobbe med pakkeforløp for pasienter med langvarig utmattelse av uklar årsak, inkludert kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME).

Lansering av pakkeforløpene skal skje høsten 2021.

Powered by Labrador CMS