Helse til folket

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen trykker på de rette knappene i stortingsmeldingen om folkehelse som ble lagt fram 5. april: Barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre sosial ulikhet i helse. 

Publisert

Viktige temaer alt sammen. Muskel- og skjelettlidelser og psykisk helse får også en del oppmerksomhet. Men positive signaler fra en statsråd med engasjement og gode intensjoner, uten konkrete tiltak av betydning, fisler ofte ut i lite eller ingenting.

Det ble faktisk lagt fram to stortingsmeldinger fra Helse- og omsorgsdepartementet denne dagen, en om folkehelse og en om helsenæringen. Førstnevnte ble presentert på Coyo restaurant og tequilabar i Oslo. Stortingsmeldingen om helsenæringen ble lagt fram på Rikshospitalet.

Vi skal ikke legge altfor mye i stedsvalget – det har sikkert en helt grei praktisk forklaring. Men det er umulig å ikke kjenne på ironien når det først ble som det ble: Folkehelse på bar!

For NFF og fysioterapeutene er folkehelse et viktig tema, både faglig og politisk. Forbundsleder Fred Hatlebrekke var «forsiktig positiv» i sin første kommentar:

– Det er først når statsbudsjettet legges frem at vi vil se om Regjeringen egentlig kommer til å prioritere dette arbeidet. Meldingen skal behandles i Stortinget før sommeren, og forbundet vil selvsagt «være på ballen» når det skjer, skrev Hatlebrekke på Facebook etter at folkehelsemeldingen var lagt fram.

Det er lov å håpe, men vi tviler på om Regjeringen vil være så tydelige i sin prioritering av folkehelse på statsbudsjettet. Mest sannsynlig vil kommunene få en liten økning av potten frie midler, fulgt av en oppfordring om å prioritere folkehelse litt høyere.

Rett før stortingsmeldingen ble lagt fram, skrev Åse Michaelsen i en kronikk i Dagens Medisin at «god helse skapes ikke først og fremst på sykehus, men der folk bor: I kommunene.» Og det har hun selvsagt rett i. Her sparker hun klart ballen over på kommunenes banehalvdel, og ber dem om å ta ansvar. Men hva med Regjeringen?

Statsråden understreker at helse er mye mer enn sykehus. Helse er også forebygging, tidlig innsats, ensomhet, gode levevaner og aktivitet. For å nevne noe.

Hun peker også på at selv om flere av kommunene har tilnærmet like ressurser, kan det være svært store forskjeller i helse- og omsorgstilbudet. Statsråden virker rett og slett skuffet over det hun har sett på sine mange besøk rundt om i landet.

Vi tolker dette som et budskap om at kommunene må skjerpe seg. Og at folkehelsen ikke vil synes spesielt godt i det neste statsbudsjettet.

Tar vi feil, blir det en gledelig overraskelse!

Powered by Labrador CMS