Foto:Arbeiderpartiet.
Foto:Arbeiderpartiet.

Vil lage nasjonal strategi for mobilhelse

Arbeiderpartiets helseutvalg vil ha en nasjonal strategi for mobilteknologi i helsetjenesten. Satsingen på mobilteknologi og andre digitale hjelpemidler er blant temaene som skal drøftes på partiets landsmøte i helgen.

Publisert Sist oppdatert

Utvalget mener målet bør være at alle som ønsker det skal ha muligheten til å sende helsedata om seg selv, og kommunisere med helsetjenesten hjemmefra ved hjelp av digital teknologi. I tillegg ønsker utvalget at finansieringsmodellen legges om, slik at konsultasjoner over nett likestilles med konsultasjoner ved fysisk oppmøte, skriver Dagens Medisin.

Se også Arbeiderpartiets dokument om helsepolitikk.

Amerikanske råd

Onsdag møtte Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen president Robert Wah i den amerikanske legeforeningen for å få råd om digital teknologi i helsetejenesten.

Wah har ledet flere IKT-prosjekter i helsevesenet, blant annet for den amerikanske regjeringen. Han mener følgende to lærdommer er helt vesentlige for at slike prosjekter skal bli vellykkede:

Pasientenes beste

For det første må prosjektene ha et klinisk perspektiv. Det innebærer ifølge Wah at teknologien kun skal være et verktøy for å gi bedre pasientbehandling, og ikke et mål i seg selv. For det andre mener han spørsmålet om hvordan arbeidsflyten i klinikkene skal forløpe etter at den nye teknologien er tatt i bruk, er vel så viktig som hvordan selve teknologien fungerer.

Teknologifrykt?

Han avviser at leger er skeptiske til å ta i bruk nye hjelpemidler i den kliniske hverdagen.
– Det er ikke sant at leger frykter teknologi. Hvis det innføres ny teknologi som hjelper dem å ta bedre vare på pasientene, vil legene kaste seg over den. Men hvis legene mener teknologien står i veien for god pasientbehandling, vil de unngå den, sier Wah til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS