Nye mobiliseringsråd etter hjerneslag

De som trenger hjelp til å sitte oppreist, stå eller gå etter et hjerneslag, skal ikke få mobilisering med høy intensitet de første 24 timene, sier NICE.

Publisert Sist oppdatert

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har oppdatert retningslinjene sine om hjerneslag. Under omtalen av tidlig mobilisering, har de oppdatert to punkter:

  • «Hjelp personer med akutt hjerneslag til å sitte oppreist, å stå og gå så snart deres tilstand tillater dette som del av et aktivt rehabiliteringsprogram på slagavdeling.»
  • «Om personene trenger hjelp til å sitte oppreist, stå eller gå, skal de ikke tilbys mobilisering med høy intensitet i løpet av de første 24 timene etter at symptomene oppsto.»

Komitéen som har ansvaret for retningslinjene har sett på ny forskning innen hjerneslag, og har funnet seks studier som har gått på veldig tidlig mobilisering (innen 24 timer) og to som har gått på tidlig mobilisering (24-48 timer). Se deres oversiktsartikkel her.

Støttes av norsk studie

Det har vært diskusjon om når det beste tidspunktet er for å sette i gang med mobilisering etter hjerneslag, om det er innen 24 timer eller mellom 24-48 timer etterpå. I fjor så også norske forskere og helsemyndigheter på denne problemstillingen, og publiserte en systematisk oversikt over hvilke studier som er gjort på veldig tidlig mobilisering. De fant få.

Gruppa konkluderte med at tidlig mobilisering er til nytte for mange pasienter, men at veldig tidlig, hyppig og langvarig mobilisering også kan påføre skade. Det kan trolig medføre økt dødelighet og dårligere funksjonsnivå, skrev forfatterne bak artikkelen som ble publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Fysioterapeuten skrev om det i denne saken i fjor høst.

Powered by Labrador CMS