Dårlig kunnskap om hjerneslag

Mange vet altfor lite om hjerneslag. Drøyt fire av ti pasienter visste at kombinasjonen av nummenhet eller lammelse i ansikt, arm eller ben og talevansker kan være tegn på hjerneslag, viser en studie fra Akershus universitetssykehus.

Publisert

Forskerne har kartlagt kunnskapen om symptomer på hjerneslag hos 287 personer med akutt TIA («drypp») eller hjerneslag. Førsteforfatter av studien, Antje Sundseth, er konstituert overlege ved Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus. Hun sier resultatene var omtrent som forventet.

Intervjuet pasienter

– Resultatene våre ligner det man har sett i andre studier fra utlandet. Vi håper jo alltid at kunnskapen er bedre enn vi tror, men det var ikke slik, sier Antje Sundseth til Dagens Medisin.
Pasientene i studien ble innlagt med TIA eller hjerneslag og ble intervjuet om kunnskapen sin på hjerneslag mens de lå på sengepost. 71 prosent kjente til minst ett symptom på hjerneslag, men bare 43 prosent kunne nevne minst én risikofaktor for hjerneslag.

Mindre enn halvparten kjente til at kombinasjonen av nummenhet eller lammelse i ansikt, arm eller ben og talevansker kan være tegn på hjerneslag.

Nasjonale kampanjer

Antje Sundseth etterlyser bedre informasjon til folk flest.
– Det har ikke vært noen nasjonale kampanjer om hjerneslag, selv om det har vært enkelte avisoppslag.  Det er viktig at slike kampanjer gjennomføres fortløpende, én enkelt kampanje øker ikke kunnskapen, mener Sundseth.

Symptomer

De tre vanligste symptomene på hjerneslag er lammelser i ansiktet, i arm eller fot samt problemer med å snakke. Enkle sjekkpunkter er å be den man tror er rammet om å smile, om å løfte begge armene over hodet og å gjenta en enkel setning. Ved mistanke om hjerneslag, ring 113.

Powered by Labrador CMS