– Vi ønsker at pasientene skal få lik tilgang på behandling uavhengig av hvor de bor, sier lederen for NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi, Karianne Grüner Bjåstad.

– Pasienter får ikke likt tilbud

– I dag er det ulik kompetanse innen nevrologisk fysioterapi ulike steder i landet, og det kan føre til at pasienter får ulik oppfølging. Også rehabiliteringstilbudene er ulike, sier lederen for NFFs faggruppe NOR.

– Vi ønsker at pasientene skal få lik tilgang på behandling uavhengig av hvor de bor. Pakkeforløpet for hjerneslag er en retningslinje for lik behandling og oppfølging av hjerneslagpasienter, sier lederen for NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi, Karianne Grüner Bjåstad. 

Hun sier at økonomisk vil det lønne seg å ansette flere fysioterapeuter både på sykehus og i kommunene, fordi flere mennesker da vil få opptrening og klare seg hjemme. Pleie er dyrere.

Flere bør ta kurs

– Det vil ikke være overkommelig å kreve at alle kommuner har fysioterapeut med spesialisering i nevrologi, men vi ser absolutt behovet for at kompetansen i nevrologi økes, sier Bjåstad.

Hun viser til at kursene innenfor nevrologi er populære og at det et steg i riktig retning at flere tar disse. Faggruppa har tatt initiativ til tre nye kurs.

Bjåstad roser også noen kommuner som har knyttet egne driftshjemler til nevrologi, slik som Bodø, Oslo og Lillehammer.

Gode overganger

Faggruppelederen viser ellers til hvor viktig det er å gjøre overføringen av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen lettere.

– Flere steder har de ambulerende team eller innsatsteam, og noen avdelinger for hjerneslag har kartleggingsmøte for pasient, pårørende, sykehus og kommune. St. Olavs Hospital er et godt eksempel på utmerket oppfølging av hjerneslagpasienter, sier hun og understreker at hjerneslag er den tredje hyppigste årsaken til funksjonsnedsettelse.

I nummer fem har vi flere artikler om hjerneslag. Les om Johanne Marie som får veiledet trening hos avtalefysioterapeut Morten Hagenes, om at repetisjoner er viktig, at mange har fatigue og om tverrfaglig døgnrehabilitering.

Powered by Labrador CMS