Informasjon og medvirkning i beslutninger knyttet til blant annet livsstilsendringer etter hjerteinfarkt ble til dels opplevd som mangelfull, ifølge en ny studie.

Mangler info etter hjerteinfarkt

Pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt mener det er mangler i informasjonen om blant annet livsstilsendringer som fysisk aktivitet, og oppfølging, viser en ny studie.

Publisert Sist oppdatert

Forskere har sett på pasienters erfaringer ved hjerteinfarkt. I en nylig publisert kronikk på gemini.no omtaler de artikkelen som er publisert i Journal of Advanced Nursing.

Forskerne skriver at i akuttfasen opplevde pasientene å være i trygge hender. Men informasjon og medvirkning i beslutninger knyttet til videre medisinering, livsstilsendringer og oppfølging ble til dels opplevd som mangelfull. Statistikken viser at hver femte person som har hatt hjerteinfarkt, får et nytt hjerteinfarkt i løpet av det neste året.

Skrøt av hjerterehabilitering

Pasientene syntes hjerterehabilitering og oppfølging ved lokalsykehus etter utskriving var verdifullt. Her fikk pasientene kunnskap og motivasjon til å gjennomføre nødvendige livsstilsendringer. De opplevde medvirkning og forsto betydningen av å ta personlig ansvar for å forebygge nye hjerteinfarkt.

Samtidig er det ikke alle pasienter som får tilbud om eller har mulighet til å delta på hjerterehabilitering. Disse trenger spesifikk veiledning før de utskrives, understekes det.

Undersøker effekten av trening

Forskerne mener at det trengs bedre og mer individuelle planer for informasjon og medvirkning, og at det vil kunne styrke involveringen av både pasienter og pårørende i forløpet av et hjerteinfarkt. Forskerne bak studien er tilknyttet NTNU, Helse Nord-Trøndelag, Universitetet i Oslo og Helse Møre og Romsdal.

NTNU har satt i gang en nasjonal studie, NorEx, hvor de undersøker effekten av trening og ser om det forlenger livet etter hjerteinfarkt.

Powered by Labrador CMS