Yoga er bra for hjertet

En ny studie viser at yoga trolig kan forebygge hjertesykdom, særlig hos de som ikke klarer å utføre mer energikrevende øvelser.

Publisert Sist oppdatert

I en samlestudie publisert i European Journal of Preventive Cardiology ble yoga sammenlignet med annen trening, og også med grupper som ikke var fysisk aktive. Resultatene tyder på at yoga-utøvere har mindre sannsynlighet for å få hjerte- og karsykdommer enn de som ikke trener i det hele tatt, skriver forskning.no.

Sett i sammenheng med andre fysiske aktiviteter, slik som rask gange, jogging eller sykling, gjorde yoga det like bra når det kommer til forebygging av hjerte- og karsykdommer.

Forskerne understreker imidlertid at resultatene må tolkes med forsiktighet, fordi de inkluderte studiene er små og veldig ulike når det gjelder deltakere og aktivitetsform.

- Reduserer stress

– Hovedeffektene av yoga skyldes antageligvis stressreduserende endringer i det autonome nervesystemet og den dype avspenningen, sier Erik Ekker Solberg til forskning.no. Han er overlege i kardiologi ved medisinsk avdeling på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Solberg synes likevel at folk bør kombinere yoga med aktiviteter som jogging, svømming og sykling, ikke minst fordi slik trening bedrer kondisjonen og er svært godt dokumentert å bedre hjertehelsen.

- Metodisk svakere

– Forskningen på yoga, som innebærer flere teknikker, må sies å være i sin begynnelse og er metodisk langt svakere enn forskning på fysisk aktivitet. Forfatterne av artikkelen presiser at den vitenskapelige studiekvaliteten er mangelfull, noe som svekker sikkerheten av resultatene, sier Ekker Solberg til forskning.no.

Kilde:

Chu, Paula, m.fl.: The effectiveness of yoga in modifying risk factors for cardiovascular disease and metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, European Journal of Preventive Cardiology, 15. desember 2014, doi:10.1177/2047487314562741

Powered by Labrador CMS