Effekt av intervalltrening etter hjertetransplantasjon

Intervalltrening er en trygg og effektiv treningsform som anbefales for å forbedre kondisjon og helse til alle friske, stabile hjertetransplanterte litt ut i forløpet. Dette viser en ny doktorgradsavhandling.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeut og doktorgradskandidat Kari Nytrøen har funnet at intervalltrening med høy intensitet er en trygg og effektiv treningsform som bedrer kondisjon, utholdende muskelstyrke og generell helse hos stabile hjertetransplanterte pasienter. Dette skriver UiO i en pressemelding.

Bakgrunnen for denne doktorgradsavhandlingen var kunnskapen om at intervalltrening gir god effekt og bedre helse både hos friske individer og pasienter med hjertesvikt og annen hjertesykdom. Nytrøen og medarbeidere ville undersøke om intervalltrening har samme gode effekt blant hjertetransplanterte pasienter. Dette er pasienter der slik trening har vært ansett som ”ufysiologisk” da de mangler nerveforsyning til det nye hjertet, noe som fører til redusert pulsrespons. I denne avhandlingen viser de at pulsresponsen er delvis normalisert hos de fleste ett år etter transplantasjon og at intervalltreningen som ble gjennomført av pasienter gjennomsnittlig 4 år etter transplantasjon førte til: 

- Økt oksygenopptak / bedre kondisjon (13 % økning)
- Økt utholdende muskelstyrke (17 % økning)
- Bedre livskvalitet
- Redusert progresjon (>50 %) av vaskulopati (en spesiell form for arteriosklerose som rammer hjertetransplanterte pasienter = cardiac allograft vasculopathy)

Forskerne konkluderte med at intervalltrening er en trygg og effektiv treningsform som anbefales for å forbedre kondisjon og helse til alle friske, stabile hjertetransplanterte litt ut i forløpet. Intervalltreningen har mange positive effekter. I tillegg til bedre kondisjon og utholdende muskelstyrke bremser intervalltreningen utviklingen av vaskulopati, som muligens på lang sikt også kan redusere sykelighet og dødelighet i pasientgruppen.

Bedømmelseskomité:

1. opponent: Professor Eva Irene Bossano Prescott, Institut for Klinisk Medicin, Kirurgi og Intern Medicin, Bispebjerg Hospital, Danmark
2. opponent: Professor Alf Inge Larsen, Hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssykehus, Norge.
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Erik Thaulow, Kvinne- og barneklinikken, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas: Professor Ivar Sjaastad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder: Professor Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Tid og sted for disputas:27. feb. 2014 12:15. Blått auditorium, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannveien 20, Oslo.

Powered by Labrador CMS