Artrose: Dosert trening ga mindre smerter og bedre funksjon

En systematisk oversiktsartikkel viser at personer med hofteartrose fikk betydelig mindre smerte og noe bedre funksjon ved å følge de treningsprogrammene som var dosert i henhold til anerkjente anbefalinger for trening sammenlignet med de treningsprogrammene som ikke fulgte slike anbefalinger.

Publisert

Studien er gjennomført ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk avdeling (NKRR), og ledet av fysioterapeut og doktorgradsstipendiat, Tuva Moseng.

- Denne studien er viktig fordi den viser at man må dosere trening tilstrekkelig høyt for at de med hofteartrose skal få best utbytte, forklarer Tuva Moseng til NKRR.no. Den viser også at de som har hofteartrose fint kan følge de samme anbefalingene for treningsdosering som friske mennesker.

Hofteartrose er en leddsykdom som rammer svært mange. Sykdommen kan medføre betydelige smerter og stivhet i og rundt hofteleddet og kan gi funksjonsproblemer og nedsatt livskvalitet. En av grunnbehandlingene for hofteartrose er trening. Moseng forteller at det i dag er mye forskning som viser at trening er effektivt for å redusere smerte og bedre funksjon.

- Det har imidlertid vært usikkerhet knyttet til hvor ofte, hvor lenge og hvor tungt (dosering) de med hofteartrose må trene for å oppnå best mulig effekt, men det har vi nå undersøkt i denne studien, sier Moseng til nettstedet.

Anerkjente anbefalinger

Hensikten med denne litteraturgjennomgangen var å gjennomgå studier som har undersøkt effekten av trening ved hofteartrose og vurdere treningsprogrammene opp mot anerkjente anbefalinger for dosering av trening. Deretter ble det gjort en sammenligning av de treningsprogrammene som var i henhold til retningslinjene vs. de som ikke var det for å se om det var noen forskjell i effekt på smerte og fysisk funksjon.

Etter å ha søkt systematisk i litteraturen ble det funnet 12 studier som undersøkte effekten av trening versus ingen trening for personer med hofteartrose. Disse hadde til sammen 1202 deltagere.

I alle tolv studiene hadde det blitt målt smerte og selvrapportert fysisk funksjon før og etter treningsperioden. Disse dataene dannet grunnlaget for de statistiske analysene.

- Resultatene viste at deltagerne i studiene som hadde dosert treningsprogrammet i henhold til anerkjente anbefalinger for trening hadde betydelig mindre smerte og noe bedre funksjon etter at treningsperioden var over, sammenlignet med deltagerne i studier der doseringen ikke var gitt i henhold til anbefalingen, sier Moseng.

Kilde og les mer: nkrr.no

Referanse: Moseng T, Dagfinrud H, Smedslund G, Østerås N. The importance of dose in land-based supervised exercise for people with hip osteoarthritis. A systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2017 Oct;25(10):1563-1576. doi: 10.1016/j.joca.2017.06.004. Epub 2017 Jun 23. 

Powered by Labrador CMS